“Наш работник има вече един запор върху заплатата за издръжка на дете. Остават му чисти 230 лв. Сега дойде второ запорно съобщение за други вземания. Мога ли да му удържам и за тях от заплатата?” - пита касиерка от Лом.

Не можете да му удържате и по второто принудително изпълнение, след като заплатата на работника е под 250 лева след удръжките за издръжката на детето.

Удръжката на суми от трудовото възнаграждение на работника или служителя без негово съгласие са изрично уредени в закона (чл. 446, ал.1 ГПК). Тя зависи от броя на децата, за които се плаща издръжката, и от размера на получаваната заплата.

Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които издържа;

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които издържа;

3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца;

4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които издържа.

Тези ограничения не се отнасят до задължения за издръжка. Присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките доходи на работника или служителя.

Месечното му трудово възнаграждение се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Законът е определил минимум, под който не се допуска принудително изпълнение върху заплатата - когато трудовото възнаграждение е в размер до 250 лева месечно (чл. 213, ал. 1, т. 5 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс).

Запорът се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение (чл. 512 ГПК).

Длъжностно лице, което плати на длъжника заплатата въпреки наложения запор, без да удържи сумата по него, отговаря лично за тази сума заедно с третото задължено лице. Ако длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, запорното съобщение се препраща там от лицето, което първоначално го е получило, и се смята за изпратено от съдебния изпълнител.

Запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или в трудовата книжка на длъжника от лицето, което изплаща възнаграждението. Когато длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване дории да не е получено друго запорно съобщение.

Ако след налагането на запора върху заплатата трудовото или служебното правоотношение на длъжника бъде прекратено, той е длъжен да уведоми в едномесечен срок съдебния изпълнител за новата си работа. В противен случай съдебният изпълнител му налага глоба до 200 лв.

Мая Пангелова, адвокат


iva_sh
21.03.2011 23:38:04
0
0

не можете да удържате повече от праговете, установени в ГПК, това е ясно. При повече от един запор би следвало сумите които се плащат от разполагаемата част от дохода да се разпределят от работодателя пропорционално на размера на задълженията по изпълнителните дела - така по всяко едно ще постъпва някаква сума, без да се нарушават праговете по ГПК.

Николина
25.02.2012 19:55:58
0
0

Майка ми" взима" 900лв заплата.Има два запора на заплатата ,който се равняват на 850лв за какви прагове говорим като тя не взима никакви пари в продължение на 1год и 6 мес.и е на издръжките на баща ми,който взима 450лв заплата.Ако някой може да ми даде съвет какво да направя ще му бъда много благодарна!

sonq sav4eva
11.09.2012 18:03:42
0
0

az sam bezrabotna i imam zapor varhu detskite dobavki , imat li tova pravo. predstoi mi da zapo4na rabota s dve deca sam kakva 4ast ot zaplatata mi imat pravo da zaporirat. imat li pravo varhu cqlata zaplata da mi napravqt zapor

Sashka
24.10.2012 11:05:43
0
0

Здравейте! Искам да попитам тъй като и аз имам запор върху заплатата за потребителски кредит в размер на 20 хил. левалУдържат ми по 100 лева всеки месец, но ме интересува дали могат да притесняват поръчителите ми и дали могат и на тях да им удържат нещо?Всеки месец ми удържат по 100 лева вече в продължение на 1 година.Моля Ви ако някой може да ми откогови на въпроса да ми пише.Благодаря Ви предварително.

Александра
27.12.2012 16:05:48
0
0

Имам заем от 20 000лв.В къщи само аз работя нямам деца.Направиха ми запор на цялата заплата.чисто взимам 736лв,колко могат да ми удържат ЧСИ? И какви документи трябва да им представя ?

Латинка Колева
13.02.2013 13:21:17
0
0

Здравейте! Може ли след направените удръжки на запора, лицето да получава по малко от минималната работна заплата за страната.

Иванова
02.03.2013 22:27:01
0
0

Здравейте!Работодателят ми получи съобщение за запор на заплатата ми, която след удръжките остава 292 лв. Нямам деца и според това, което прочетох не ми стана ясно имат ли право след като е под минималната за страната да ми удържат 1/4 или не?

Tatqna
06.04.2013 00:59:06
0
0

Съдлъжник съм на жилищен кредит.Разведена съм и от този месец ненадейно получавам запор на заплатата.Дори нямам уведомително писмо,незнам дори колко % ми удържат.Имам и други кредити и живея на квартира.Имам и едно дете.От заплатата ми не ми остава нищо.В същото време аз се чувам с титуляра,как така от мен изискват тези пари.Какво мога да направя в случая.Моля за съвет.РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола