Мой опонент ме критикува, че не съм посочил ясно как да се извършва правилното членуване с пълен или непълен член. Става дума за случаи като “Бикът изкорми вълкА” или “БикА изкорми вълкЪТ, а не кравата”. Когато се създават подобни “кръвопролитни изречения”, правилното членуване с пълен или непълен член се проверява лесно. На въпроса “кой?”, отговаря подлогът, на въпроса “кого?”, отговаря допълнението. Така с пълен член -ътили -ятсе оформя подлогът, с непълен -аили -ясе определя допълнението. Напр.: “В предаването ще видим главния секретар (правилно!) и треньорЪТ (неправилно!) на националния ни отбор”. Защото и “главниЯсекретар” и “треньорА” отговарят на въпроса кого?, т.е. изискват непълен член -Я или -А(съответно).

По-трудно се осъзнават изречения със сказуемо с възвратен глагол: “Изследвания как да се намали рискАот заразяване със СПИН” - изисква се пълен член рискЪТ, независимо че друг ще го намалява, а не самият риск ще прави това. Но думата е граматичен подлог и заради това трябва да се членува с пълен член.

При тъй наречения страдателен залог на сказуемо-глагол нещата са по-абстрактни, напр.: “Ще бъде показан филмА“Последно лято” (кой ще е показаният? - филмЪТ). Но ако изразът е построен по друг начин, напр. така: “Ще покажат филмА“Последно лято” - да! Защото въпросът би бил “Кого ще покажат?” - него, филмА, но други ще правят това.

Изобщо - както в почти всяка област на знанието, има разни трикове - така е и в езикознанието. Няма нужда да се променя членуването с -ът,-ятили с -а, -я. Синтактичните отношения не може да бъдат променяни, те ще си останат. Би трябвало да се промени онова отношение - на първо място на учителите, които изобщо пренебрегват граматичните познания. В часовете по български език и литература къде-къде е по-интересно да се борави с интересните “случки от литературата”, а не със “сухата” езикова материя. Отношенията в граматиката на езика, особено в синтаксиса, са абстрактни, изискват засилено внимание и съсредоточаване, за да се изяснят някои по-сложни отношения.

Когато се разберат и се прилагат точно, следва приятно удовлетворение. Членуването с пълен и кратък член е характерна особеност на граматиката ни - лесно е да се затрие изкуствено!

Проф. д-р Стефан БРЕЗИНСКИ


Грамотна
07.02.2011 18:11:55
0
0

Благодаря на проф. Брезински за тази статия. Българските учени езиковеди, истинските учени, трябва да се борят за българския език, да пропагандират от сутрин до вечер по вестници и телевизия. А не като някои млади недоносчета, които се обявяват за езикова реформа, която още повече ще доведе до неграмотност и затъпяване на българите. Това с пълния и краткия член е елементарно просто, ама не искат да го разберат, мързи ги да мислят, а има къде по-сложна материя. Защо трябва да се прави реформа, за да се принизи правописа до нивото на профаните, вместо обратно - хората да се ограмотяват!!!

Silvia
07.02.2011 21:23:05
0
0

Браво, професоре! Добре, че има хора като Вас, иначе съвсем няма кой да сложи край на споровете с колегите в работата! Езиковите справки на БАН са вече недостъпни и комай само Вие ни останахте... С уважение: Ваша много бивша студентка

З.Р.
08.02.2011 15:18:47
0
0

Благодаря за смислената статия на проф. Брезински. Бих искала само да допълня неговите правила с една простичка проверка: Когато в изречението думата може да се замести с ТОЙ, то трябва да се сложи пълен член. Ако се замества с НЕГО, значи членът трябва да е кратък. Ето пример: ФилмЪТ ще бъде излъчен тази вечер. - ТОЙ ще бъде излъчен тази вечер. - ясно е, че ще сложим пълен член. Всички сведоха глава пред свещеникА. - Всички сведоха глава пред НЕГО - тук е нужен кратък член. Това правило е лесно и се обяснява на децата в начален курс, когато всъщност се учи граматика и синтаксис. Човек, който до шести, най-късно до седми клас не е усвоил правилата на езика, после трудно ще се справи...

младен
08.02.2011 15:27:41
0
0

Чест и почитания, професор Брезински. Удоволствие за грамотните е да четат Вашите езикови бележки. Но за пълния член се учи в основното училище? Или в програмата го има, но няма кой да го научи, възприеме и прилага.

sophijski
08.02.2011 16:10:41
0
0

http://www.slideshare.net/Sophijski/pulen-i-kratuk-chlenРЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола