ВЪПРОС: На 26.10.2009 г. назначихме човек, който преди това не е имал трудов стаж. След 8 месеца работа той добива право да ползва платен отпуск. Размерът на отпуска трябва ли да е пропорционален на времето, през което е работил при нас, или се полага отпуск само за времето, отработено след 8-те месеца? Д. Ц., София

ОТГОВОР: Платеният годишен отпуск се полага пропорционално на целия трудов стаж, положен в предприятието. С придобиване на 8 месеца стаж веднъж завинаги се придобива правото да се ползва платен годишен отпуск. Тези 8 месеца се изискват еднократно в началото на трудовата кариера на работника или служителя. Размерът на отпуска обаче се изчислява съобразно реално положения стаж в предприятието, а не от натрупания трудов стаж след изтичане на тези първоначални 8 месеца.

Всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползва платен годишен отпуск. Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част през следващата календарна година, той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. За ползване на платения годишен отпуск за втората и следващите календарни години не се изисква нов 8-месечен трудов стаж.

Добре е да се има предвид, че работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

Справка: Чл. 22 и чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.


antineq
11.06.2010 10:24:57
0
0

Как се изчислява трудов стаж и платен годишен отпуск на работник назначен на основен трудов договор по 2 ч. на ден на 1 длъжност и на допълнителн трудов договор по 2 часа на ден на друга длъжност при същия работодател?РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола