Десетте блока на ЖСК “Български художник”, построени от Барбуков, станаха символ на измамите в строителния бизнес. Защо така се случи според вас? - запитахме секретаря на управителния съвет на кооперацията Димитър Желязков. Той отвърна, видимо развълнуван:

“Идеален въпрос ми задавате! Защото признавате, че блоковете са на ЖСК “Български художник”, а не са на Барбуков, както може да си помисли човек, ако прочете само заглавието на една от вашите статии.

Нашата ЖСК е инвеститор на обекта, т.е. има правото да построи сграда с жилища и ателиета за нуждите на своите членове. Тези жилища са построени от фирма “Барбуков” по договор за строителство, без да са му прехвърлени никакви вещни права. Тоест той няма никакво делегирано от нас право да продава апартаменти, а още по-малко да ги населява, преди обектът да е приет по законовия ред и пуснат в редовна експлоатация (с акт 16 - бел. авт.). Въпреки всичко Барбуков продава “готов строителен продукт”, издава “протоколи за въвод във владение” и др. подобни фалшификати. Това ако не е измама, кое е измама!

Неслучайно срещу Барбуков се води дело за “измама в особено големи размери”. Срещу него се води, а не срещу нас, както той казва. Той твърди още, че през 2001 г. е оневинен. Това не е вярно. В момента се водят процесуално-следствени действия. По решение на Софийския градски съд следственото дело е възобновено, защото е било по-рано незаконно прекратено.

Барбуков е построил незаконно - без одобрени проекти - 7 апартамента и ги е продавал. Негов маниер е също така да продава едни и същи апартаменти няколко пъти на различни хора. Купувачите със своите действия и бездействия са съучастници в измамата, т.е. те са се самоизмамили. Така е и с журналиста Сашо Диков, защото той е предупреждаван от адвокат да не купува от Барбуков.”

Най-същественият въпрос обаче е следният: Не едно, не две, а десетки семейства, които са живели цели три петилетки в тия злополучни блокове и са платили до стотинка апартаментите си навремето, са преследвани сега от съдия-изпълнителите (те “черни врани” ги наричат) и изселвани при минусови температури. Това справедливо ли е?

Димитър Желязков държи да изясни:

“В договора ни за строителство от 22.10.1991 г. има клауза, според която, ако Барбуков завърши напълно обекта в срок от 3 г., ще има правото 6 месеца след това да посочи 50 лица, които да бъдат приети за член-кооператори и ЖСК да ги снабди с нотариални актове. Но и до този момент обектът не е завършен и не е пуснат в редовна експлоатация! За какви 50 жилища претендират “третите лица”?

Второ: Като са му обещани на Барбуков 50 жилища - при условия, които не е спазил, той защо е “продал” 80, даже 100? Трето: Кой нормален “купувач” няма да провери най-напред “продавачът” собственик ли е на това, което продава, а след това да му плати 100%? Тия “купувачи”, които са се самоизлъгали и са подарили фактически парите си на Барбуков, не са преследвани сега от “черни врани”, както твърдят, а от закона. Защото съдебните изпълнители само изпълняват решения, постановени по дела, продължили на 3 инстанции повече от 10 години. И те не са вадени от жилищата само през зимата, а и през цялата година - на кой когато му дойде редът.

Да, справедливо е да бъдат извадени! Защото 10-15 г. те живеят в нашите жилища, а ние обикаляме около тях и водим безкрайни дела!”

Строителният шеф Барбуков пред “Труд” твърди, че не е измамник, а жертва на измама от страна на ЖСК. По думите му кооператорите го били излъгали, че са собственици на земята, и оттам тръгнали недоразуменията около построените на нея сгради.

“Не е вярно! - отсича Желязков. - Ние сме съсобственици на земята със Столичната община. Тя ни е дала право да строим, като ни е заверила проектите и ни е снабдила с разрешение за строеж, без да предяви никакви претенции за съвместно строителство. А лошата слава на Барбуков ние сме я изпитали на гърба си. Той носи отговорност за незаконното строителство. Заплаши ни дори: “Ще напълня блока с цигани - да видим как ще се оправите с тях.” Но явно се е разколебал, защото е разбрал, че циганите ще му поискат нотариални актове - за разлика от интелектуалците.” (“Труд” писа, че сред закупилите от Барбуков жилища има професорка по медицина, кметица, водещ журналист, вдовица на световно известен наш учен, икономисти, лекари, интелектуалци и други - бел. авт.)

Но ето как изглеждат отстрани нещата: Като собственик на част от земята ЖСК “Български художник” прави постоянно преразпределение на апартаментите - включително и на тия, купени от Барбуков, в които хората живеят от 15 г. и са ги придобили по давност, според някои съдебни състави. После други хора, на чиито имена тези апартаменти биват записани, претендират в съда, че са техни. Откъде накъде?

“Да прави преразпределение на апартаментите по закон има право само общото събрание на ЖСК - горещи се г-н Желязков. - А защо “третите лица” не пожелаха да станат членове на ЖСК? Явно ги беше страх от Барбуков. Е, нека сега ги е страх от съдия-изпълнителя. И друго - Барбуков се хвали, че е построил 10 000 апартамента - защо не им даде по един сега, след като им е взел навремето средно по 50 000 долара?”

Говори се обаче, че онези, които воюват от името на ЖСК в съда, са подставени лица и че всъщност секретарят и други от УС присвояват опразнените апартаменти. Димитър Желязков имал вече 7-8 такива жилища, гласи мълвата.

Той се хваща за главата:

“Седем жилища! Как ли пък не! Аз пет години водя дело срещу един от купувачите от Барбуков. Имам изпълнителен лист от 4 г., но той изчезна, после 3 г. го възстановявахме. Когато накрая отидохме със съдия-изпълнител да освободим жилището, заварихме една жена, която ни показа същите документи от същата дата, че е “купила” жилището ми. И аз, който съм основател на ЖСК и дадох 26 г. от живота си за нея, обикалям, приютяван от съкооператори от апартамент в апартамент. А има “трети лица” с по 3-4 апартамента. На мен са ми дадени два, основният е за мен и за сина ми. Той е семеен, с три деца и има нужда от самостоятелен дом. Но вторият апартамент, който ми е даден за извършена проектантска работа за ЖСК, е зает от “трети лица” и за него се водят 4 дела!

Когато през 1996 г. като инвеститорски контрол отидох по решение на съда да присъствам при оглед на строежа от вещи лица, Барбуков ме вкара с помощта на двамата си бодигардове в обекта и ми нанесоха такъв побой, че после трябваше да си слагам изкуствени челюсти! Вечерта ми се обади по телефона да ме пита как съм. Казах му: за трите пъти, в които той лично ме удари и ми изби зъбите, ще му взема 3 апартамента, за да го бият тези, от които ще ги взема!

Невероятно! А дали е истина, че член-кооператорите не са дали никому нито стотинка за техните жилища?

Желязков е категоричен:

“Платили сме правото на строеж, а впоследствие и земята, върху която блокът е построен. Изплатили сме на Барбуков сумите по банков път както се договорихме. Имаше дело - доказахме, че ние сме изплатили договореното, а съдът прие, че Барбуков ни е нанесъл щети с неизпълнението на договора в срок. Докато траеше делото от 1996-а до 2007 г., Барбуков си продаде фирмата на Зографски, за да се измъкне от отговорност. Тъй като не ни плати сумата, за която беше осъден, заведохме пак дело. Съдът обяви “Зографски” ЕООД като правоприемник на “Барбуков” ЕООД в несъстоятелност.”

Има още нещо интересно: Барбуков твърди, че в ЖСК “Български художник” в действителност художниците са двама или дори само един.

Димитър Желязков изпуска дълбока въздишка:

“Има документи, вижте ги: Учредители на ЖСК са 9 художници и един архитект. А при следващото приемане на кооператори са записани 55 художници, посочени от СБХ, с доказани жилищни нужди. Това е истината. Другото са бълнувания на онези, които искат да оправдаят свои неморални постъпки и претенции начело с “честния капиталист”, а всъщност прононсиран измамник Барбуков.”

80 семейства в ужас: Гонят ги от блокове на Барбуков

Тежканесправедливост - 80 семейства от десет блока, построени в София от прочутия строителен предприемач Димитър Барбуков, ще останат, изглежда, на улицата. Някои са вече изхвърлени от домовете си посред зима. Гонят ги съдия-изпълнители, понеже те губят на последна инстанция мъчителните съдебни дела, които водят срещу тях представители на учредената преди години жилищно-строителна кооперация. Хората от 15 г. живеят в спорните апартаменти, които навремето са платили на 100%. Но Върховният съд няма милост към тях. Ето обобщено казано решението му по казуса:

ЖСК “Български художник” е собственик на сградите в квартал “Гоце Делчев”, които тия хора обитават. Те владеят отделни апартаменти въз основа на предварителен договор, сключен с фирма на Барбуков. Но този договор не ги легитимира като носители на каквито и да било вещни права, тъй като самият продавач не разполага с такива. Никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам притежава.

Неоснователна е претенцията за придобиване на жилището по давност. Според разпоредба, действала до 3 януари 2000 г., не може да се придобие по давност имот, който е собственост на кооперация. Това означава, че за периода 1993-2000 г. давностен срок не е текъл. Така че ответниците по тия дела трябва да предадат апартаментите, които са платили и в които са живели досега, на ищците от въпросното ЖСК”, заключава съдът.

В няколко поредни броя “Труд” представя различните гледни точки по този казус, чието решение показва, че фактите в правото невинаги са оцветени в черно-бяло. По-рано разговаряхме с хората, които съдия-изпълнители изселват от жилищата им, както и с Димитър Барбуков.

Днес даваме думата на секретаря на УС на ЖСК “Български художник” Димитър Желязков.


Ангел
26.02.2010 15:22:32
0
0

Това са само голи и лъжливи твърдения. Истината е,че този г-н и шайката около него навсякъде пробутват фалшиви документи. Крайно време е правосъдието да се заеме с този "октопод" в имотните измами, наречен ЖСК"Български художник".

Николай
01.03.2010 09:50:00
0
0

Изненадан съм от тази наглост. В това интервю няма отговори подкрепени с документи. Шикалкавене...., а толкова семейства загубват жилищата си, заплатени сьс средства сьбирани от три поколения. Защо не покажат тези господа платежните кьм фирмата строител, платеното право на строеж. От учредителите художници - никой не е останал, договорът сьс строителя е сключен без още земята да е на ЖСК-о.

Николай
01.03.2010 09:53:44
0
0

Земята тези господа придобиват /спорно и само част от нея/ през 1994 г. когато блокът е вече готов и там живеят тези, които са си дали парите по пазарна цена - "интелектуалците, не циганите". В статията има много сериозна грешка. Блокът не е на ЖСК-о - има решение на СОС за пристьпване кьм делба на парцела с реални граници - без изградените 10 блока

Съседка
01.03.2010 15:50:46
0
0

“Седем жилища! Как ли пък не! ... На мен са ми дадени два, основният е за мен и за сина ми. Той е семеен, с три деца и има нужда от самостоятелен дом. Но вторият апартамент, който ми е даден за извършена проектантска работа за ЖСК, е зает от “трети лица” и за него се водят 4 дела! Г-н Желязков да опресни паметта си като прегледа протоколите на ЖСК от 2000 г. насам и да види в тях, колко апартамента са разпределени на него, съпругата му и сина му. И да отговори за какви "заслуги" са им разпределени, когато сградата е доказано построена в груб строеж още в началото на 1994 г. Не се ли крие зад така наречената от него "проектантска работа" много услужливо лъжесвидетелстване по всички дела срещу трети лица, на които той е основен свидетел на ЖСК? Или "заслугата" е масовото фабрикуване на фалшиви скици и документи през последните години?

томов44
22.03.2010 08:40:29
0
0

Защо 80 семейства ще загубят жилищата си когато по договора с измамника и селски тарикат Барбуков от 1994 г. имат право само на 50 апартамента По колко апартамента 2,3 на брой имат тези трети лица в блок 259 на ЖСК ' Български художник'

томов44
26.04.2010 12:54:01
0
0

Тази зам.кметица защо има 3 апартамента в ЖСК когато не е член-кооператор на ЖСК Български художник -питанкаРЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола