ВЪПРОС: Ако работодателят не отправи писмено предизвестие на лицето, което придобива право на пенсия и то продължи да работи след навършване на пенсионна възраст, как после може да се прекрати трудовото правоотношение по инициатива на работодателя? М.Д., София

ОТГОВОР: Можете да прекратите договора поради това, че работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Независимо от обстоятелството колко време лицето е продължило да работи, след като е придобило право на пенсия за стаж и възраст. Няма пречка трудовият договор в тези случаи да бъде прекратен и на някое друго основание от Кодекса на труда - например поради съкращаване на щата, намаляване обема на работата, дисциплинарно уволнение, по взаимно съгласие и т.н., стига да са налице законовите предпоставки за това.

Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За да бъде прекратен трудовият договор на това основание, няма значение точно кога назад във времето е придобито правото на пенсия. Законът не поставя краен срок след момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, в който може да се приложи това основание за уволнение.

Освен това няма пречка даден работник или служител да бъде уволнен повече от веднъж на това основание. То може да бъде използвано толкова пъти и от толкова различни работодатели при колкото лицето е работило, след като вече е придобило право на пенсия. Законът не поставя никакви ограничения пред работодателя да упражни правото си да прекрати трудовия договор поради това, че работникът е придобил право на пенсия за стаж и възраст.

За прекратяване на договора е без значение и обстоятелството дали лицето е подало документи за пенсия и дали реално се е пенсионирало. Важното е правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст вече да е придобито към момента на уволнението.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2009 г. се придобива от мъжете при навършване на 63-годишна възраст и 37 г. осигурителен стаж - сбор от 100 точки; а за жените - при навършване на 60 г. и 34 г. осигурителен стаж - сбор от 94 точки. За да бъде отпусната пенсията, се изисква осигуряването на лицето да е прекратено към момента на подаване на документите в териториалното поделение на НОИ.

Справка: чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и чл. 68 и чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване


Анонимен
26.10.2009 09:28:33
0
0

Затова приветствам идеята за повишаване на пенсионната възраст с три години гратисен период.Ако някой се чувства здрав и трудоспособен,нека му се даде право да остане на работа,а не да бъде принуден да се пенсионира!ко човек обича ралотата си,именно като работи се чувства полезен и здрав!

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ
11.11.2009 16:53:05
0
0

ДА ЛИ МОГА ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМ .16години И ЧЕТЕРИ МЕСЕЦА И СЕДЕМ ДНИ ,ДВЕ ГОДИНИ НАБОРЕН ВОИНИК/ 2 ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА,И 25 ДНИ.ИЗПРАТЕ ТЕ МИ ОТГОВОР НА ТАЗИ ПОЩА КОЯТО ВИ Я ИЗПИСВА.ЕГН-7005027286.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ
11.11.2009 16:55:48
0
0

ДА МИ СЕ ПРАТИ ОТГОВОР.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ
11.11.2009 17:01:18
0
0

АКО ОБИЧАТЕ ДА МЕ ЗАРАДВАТЕ,ДО ЕДНАСЕДМИЦА .АЗ НЕ СЪМ ВИ ОБИДЕН.ЗАЩОТО АЗ Я ИСКАМ.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ
11.11.2009 17:03:38
0
0

нямам коментар.

ИСКАМ
15.11.2009 21:05:34
0
0

ИСКАМ ДА МОГА ДА РАБОТЯ ЛЮБИМАТА СИ РАБОТА ДОКАТО СЕ ЧУВСТВАМ ЗДРАВ,А НЕ НАСИЛА ДА МЕ ПЕНСИОНИРАТ!И РАЗБИРА СЕ,АКО СЪМ ПОЛЕЗЕН..НО ТОВА ДА НЕ Е СУБЕКТИВНО ОТНОШЕНИЕ НА ШЕФА ТИ.ТРЯБВА В ТОЗИ ДУХ ДА СЕ ПРОМЕНИ ПРАВОТО НА ТРУД.РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола