Възможността едно лице да работи по повече от едно трудово правоотношение е уредена с Кодекса на труда (КТ).

Допълнителният труд по втори трудов договор може да бъде както при работодателя, с когото е сключен основният трудов договор (чл. 110 КТ), така и при друг работодател (чл. 111 КТ).

И тъй като това са отделни трудови договори, по всеки от тях възникват самостоятелни права, които нямат пряка връзка с правата по другото правоотношение.

Ако по основния трудов договор размерът на платения годишен отпуск е определен над предвидения в чл. 155, ал. 4 КТ (минимум 20 работни дни), това не определя размера на отпуска по втория трудов договор при друг работодател.

Основният трудов договор винаги е този, чието сключване предхожда във времето сключването на договора за допълнителен труд (параграф 1, т. 12 КТ).

За сключване на трудов договор с други работодатели не е необходимо разрешение на работодателя по основното трудово правоотношение, освен ако в трудовия договор с него не е договорена такава клауза (чл. 111 КТ).

Правото (размерът) на платения годишен отпуск и правото на ползване на този отпуск са уредени с чл. 155, 156, 156а, 168 (за майки с две и повече деца до 18 г.), 305, ал. 4 (за непълнолетни) и 319 (при загубена работоспособност 50 и над 50 %) КТ. Както и с членове 22-33 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО).

Изискват се 8 месеца трудов стаж, за да възникне право на ползване на отпуска (виж например чл. 22 и чл. 23, ал. 2 НРВПО). Но не се иска всеки път при всеки работодател да се изработват по 8 месеца, за да се ползва платен отпуск по съществуващото в момента трудово правоотношение.

Размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж по съответното трудово правоотношение (чл. 23, ал. 2 НРВПО). Съгласно чл. 355, ал. 2 КТ, дори при работа на непълно работно време, ако неговата продължителност е най-малко половината от законоустановената продължителност на дневното работно време, отработеният ден се зачита за пълен ден трудов стаж. Когато се определя размерът на полагаемия годишен отпуск по отделните правоотношения, отделно се гледа стажът по всяко от тях.

При полагане на труд при един и същ работодател по основен и допълнителен договор (по чл. 110 КТ), размерът на отпуска по допълнителния трудов договор не се сумира с размера по основния трудов договор - за всеки договор той е на самостоятелно основание. Затова е желателно отпуските по двете трудови правоотношения да се ползват едновременно.

В противен случай може да се получи нелепа ситуация - например човекът ще е в отпуск по основното трудово правоотношение, но трябва да се явява на работа по договора за допълнителен труд (или обратно). Възнаграждението за времето на ползване на платените отпуски също се определя самостоятелно от трудовите възнаграждения по отделните договори.

По-специфична е ситуацията, когато лицето работи по допълнителен трудов договор при друг работодател (чл. 111 КТ).

До края на 2002 г. в НРВПО (чл. 22, ал.1) изрично пишеше: “При работа по външно съвместителство работникът и служителят имат право да ползват отпуск за работата по съвместителство едновременно с отпуска за основната работа”. Нормата обаче бе отменена с решение на Върховния административен съд. Мотивите са, че всеки работодател трябва да има самостоятелна възможност да разрешава сравнително продължителното отсъствие от трудовия процес според конкретната ситуация в предприятието. Затова не винаги е възможно отпуск по двата трудови договора да бъде ползван едновременно. Независимо че предназначението на платения годишен отпуск е работникът да отпочине и да възстанови работоспособността си.

От правото на платен годишен отпуск на работниците (служителите) по трудови договори за допълнителен труд произтича и правото им на парично обезщетение за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение по втория договор.

Иван КАРАБАШЕВ


Димитрина Миленкова
04.09.2009 10:00:50
0
0

Работя на основен трудов договор като детска учитлка. Също така от една година работя и като управител на ЦСРИ за деца и илца с увреждания, който е общинска структура. Като служител в системата на образованието мога да ползвам платеният си отпуск само през лятото, а като управител бих искала да ползвачм отпуска си през месец октомври, тъй като през лятото имаше ремонт и трябваше да съм на работа.Но вчера ми заявиха, че не мога да ползам отпуската ми по втория договор тъй като се разминавала с първият ми и основен. Двамата ми работодатели са независими един от друг. Въпросът ми е мога ли да ползвам отпуската си по вторият трудов договор през есенните месеци след като вече ще бъда на работа в детската градина2 Благодаря!

христина
19.01.2010 15:39:00
0
0

Аз съм на втори трудов договор по чл.114 и чл.115 от КТ, имам ли право на отпуска и колко е тя, ако имам право на такава? Благодаря на всички предварително!!!

ivanova
11.11.2010 13:16:59
0
0

Здравейте Работя на трудов договор по чл.67.т1,като охрана само вечер в една фирма,но същевременно работя през деня в и в друга фирма без никъкъв договор,но ще искам да ме назначат с трудов договор,имам ли право на втори трудов договор и по кой член. Благодаря Ви

Драгица Димовска
16.11.2012 11:50:12
0
0

Имам основен трудов договор на 8 часа, колко допълнителни договора по чл. 111 от КТ мога да сключвам.

Димовска
16.11.2012 11:54:36
0
0

Имам основен трудов договор на 8 часа, колко допълнителни договора по чл. 111 от КТ мога да сключвам.РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола