До 31 юли всяка година собствениците на земеделски земи, които искат да ги обработват, трябва да декларират имотите пред местната служба по земеделие. В същия срок ползвателите на земи са длъжни да представят в общинската служба копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята.

Това гласят промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, приети на първо четене от парламента. Текстовете са внесени от група депутати от ГЕРБ. Сега срокът за деклариране на нивите е до 31 май всяка година.

Също до края на юли се изтегля срокът, в който ползвателите могат да подадат в общинската служба заявление за участие в т. нар. споразумения за комасация. Те се отнасят за земите, които не са потърсени от собствениците им, и за парцелите, които се ползват без правно основание (бели петна).

В момента срокът за сключване и актуализация на тези споразумения, които се правят на базата на заявленията, е между 1 юли и 1 август. Той се измества до 30 август. Изтеглянето на сроковете за по-късен период ще даде по-голяма възможност на ползвателите да уредят отношенията си със собствениците на имоти чрез договори, пише в мотивите на законопроекта.

С новите текстове се отменя плащането на наем от собственици на сгради и съоръжения в дворовете на бившите ТКЗС-та за земята, върху която са обектите.

Вижте предизборния сайт на "Труд"
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола