Зачестиха запитванията от читатели как се плаща годишният отпуск, когато майката иска да го ползва веднага, щом се върне на работа.

За майката е по-добре да се върне на работа, да й бъде актуализирана заплатата и да отработи поне 10 дни с увеличено възнаграждение. Така отпускът ще се заплати според новата заплата. Иначе базата за изчисляване на възнаграждението ще е месецът, предхождащ отпуска по майчинство, в който са отработени най-малко 10 дни.

След завръщане на работа в тези случаи законът изрично предвижда, че при наличие на индексиране на заплатите на работниците и служителите, трудовото възнаграждение на лицето, ползвало отпуска, се индексира със съответния на останалите процент. Освен това майката има право на всички подобрения на работното място, които би получила, ако не беше в отпуск.

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника/служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който е отработил в същото предприятие поне 10 работни дни.

Такива са разпоредбите на чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 13, ал. 3, чл. 14, ал. 4, чл. 50 и чл. 71 от Закона за защита от дискриминация.

Жанет БОГОМИЛОВА
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола