От днес на сайта на НОИ тръгва електронна услуга, с която всеки може сам да си изчисли размера на пенсията.

"Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията" е новата електронна услуга, която е достъпна за потребителите чрез интернет страницата на института (www.nssi.bg), пише на сайта си НОИ.

Тя е предзназначена за лицата, на които им предстои да се пенсионират и по този начин те могат да вземат информирано решение дали да го направят или да продължат да работят.

Новата е-услуга е лесно достъпна, но за изпълнението й е необходимо попълването на специален електронен модул с личните данни на лицето (ЕГН, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер), чиято защита се осигурява чрез въвеждането на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Системата проверява коректността на въведените идентификатори и предоставя достъп до програмния продукт.

За да изчисли прогнозния размер на пенсията си по интернет, всяко лице трябва да разполага с информация за продължителността на трудовия/ осигурителния си стаж преди 31 декември 1996 г., както и да посочи в коя категорията труд е работил. Освен това е необходимо да знае какви са доходите му за избран 3-годишен период от последните 15 години стаж преди въпросната дата.

Трудовият стаж преди 1997 г. (разпределен по категории) се въвежда изцяло от лицето, след което системата извършва сумиране на целия въведен стаж като календарна продължителност по категории. Данните за осигурителен стаж и осигурителен доход за периодите след 1 януари 1997 г. се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица на НОИ. Едва след въвеждането на необходимите изходни данни се пристъпва към процеса по изчисляване на прогнозният размер на пенсията.

Новият програмен продукт дава информация за прогнозния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, но не прави преценка на правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето. Изчисленият размер на пенсията пък има предварителен, прогнозен характер, основан на въведената информация.

Електронната услуга е достъпна в сайта на НОИ през рубриката „Е-услуги", раздел „Справки по ЕГН и ПИК"


Вчера стана ясно, че изплащането на болничните вече няма да бъде обвързано с датата за заплата. Условието влиза в сила от първи януари.

Това означава, че болнични ще бъдат плащани и преди да са начислени заплатите. Сега това е невъзможно. Остава обаче въпросът дали работодателят ще има добрата воля бързо да придвижи документа на подчинените си или ще чака последния възможен срок.


Минувач
12.12.2012 17:00:34
0
0

http://www.noi.bg/eservicesbg/reports/reportsegn

penchov
06.01.2013 00:54:07
0
0

И какво излиза от лесно достъпната услуга че трябва д отидеш ва нои да си извадиш пик код , и за какво е направена тогава някаква недомислица.РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола