Човек се учи от грешките си, но българинът не. Средно през година избухва скандал за фалшива диплома на някой големец, но после всичко стихва и си остава като преди. Последният случай беше преди шест месеца с Калина Илиева. Тя беше представила документ, че е магистър от Висшия институт по техника и икономика в Берлин, но от немския университет я опровергаха. Преди три години същият въпрос възникна за заместник-министъра на външните работи Петър-Феим Чаушев. Оказва се, че е по-лесно да направиш проверка в чужбина, отколкото на издадена в България диплома за висше образование. Опитайте се и ще видите. Аз го направих.

Преди близо месец изпратих на трима ректори на наши университети писмено запитване с имената на няколко видни българи от сферата на политиката и бизнеса. Текстът гласеше: Моля да ми бъде направена справка дали университетът е издавал дипломи на лицата (следват трите имена и ЕГН). Ако такива документи има, моля, да ми се посочи през коя година са завършили, каква специалност и с каква образователна степен.

Единствено от УНСС получих отговор: Във връзка с ваше питане от 26 април 2011 г., изпратено по електронна поща до проф. Борислав Борисов, ректор на УНСС, ви съобщаваме следното: За да предоставим исканата от вас информация, вашето заявление следва да отговаря на изискванията на чл. 30 от Закона за защита на личните данни. След неговото получаване по надлежния начин УНСС съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от същия закон ще поиска писменото съгласие на ЕЕЕЕЕЕЕЕ..

Значи ако Калина Илиева бе представила българска диплома, нейната автентичност не може да се провери, без нейното писмено съгласие?! Все пак реших да изпълня повелите на закона. Само че чл. 30 на ЗЗЛД е за достъпа на гражданина до сведенията, отнасящи се за самия него. Имам право да питам например дали аз съм завършил УНСС. Само че си знам, че не съм.

От университета се оправдаха със становище на Комисията за защита на личните данни. В страницата й наистина открих документ В-951 в отговор на запитването на ректора на СУ проф. д-р Иван Илчев от 12 май 2009 г. Заключението на комисията е:1. На основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД информацията относно статута на настоящи и бивши възпитаници на СУ “Св. Климент Охридски”, с оглед имена, ЕГН, завършено средно и висше образование, специалност, година на завършване, среден успех и оценки по отделните изпити на конкретно физическо лице, съставлява лични данни.

2. Предоставянето на лични данни на трети лица е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 - т. 7 от ЗЗЛД условия.

Оказва се, че университетската диплома попада сред личните данни и може да се разкрие само ако е изпълнено някое от седемте изисквания. Например ако обработването е необходимо в обществен интерес.Или когато то се извършва “единствено за целите на журналистическата дейност и др., доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните”. В писмото до УНСС посочих, че ще публикувам резултата от проверката, но въпреки това не ми дадоха исканите сведения. Още по-голямо основание би имал университетът да откаже справка за Калина Илиева на министър Мирослав Найденов - той не е журналист! В становището на комисията се казва изрично: Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на лични данни на трети лица е в изключителната преценка на администратора на лични данни в зависимост от конкретния случай.

Ако искат - ще ти дадат информация, ако не искат - няма! Питам се как трябва да постъпи собственикът на аптека, за да се увери дали работещият при него фармацевт не е със самоделна диплома? Изобщо как университетите да преценят кои задачи са от обществен интерес? По тази логика как собственикът на транспортна фирма би трябвало да проверява дали шофьорите му имат книжки?

В сайта на МВР обаче свободно се тества валидността на всеки български документ за самоличност и отговорът излиза веднага. Така би трябвало да бъде. От няколко години Министерството на образованиетосъщо поддържа няколко публични регистъра:

- на легализираните дипломи за висше образование от чужбина (само че трябва да знаете номера на удостоверението);

- на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование (достатъчно е да въведете ЕГН)

- на действащи и прекъснали студенти и докторанти (справки се правят по ЕГН).

Има и други, но тези ни интересуват в случая. Отделен регистър има за научните степени и звания, получени след 1962 г.

Излиза, че държавата позволява да се проверяват дипломите за основно и средно образование, даже докторските дисертации, но не и документите за висше, с които най-често се злоупотребява.

Отправих запитване до министерството за този абсурд, но не получих отговор. Докато берлинският университет не само даде информация за шефката на фонд “Земеделие”, но дори на 30 ноември м. г. публикува в сайта си прессъобщение № 19, в което се казва:

“Свидетелството на името на родената през 1980 г. в България Калина Иванова Илиева беше идентифицирано като фалшифицирано.”

Защо се чудим, че периодично стават такива скандали? Жената просто е сбъркала държавата.

Направи си сам диплома от български университет и законът ще те пази от проверки.

Крум БЛАГОВ

Бившият просветен министър Даниел Вълчев: Не виждам какво има да се крие

- Г-н Вълчев, докато бяхте министър на просветата, се въведоха публичните регистри за легализираните дипломи за висше образование, получено в чужбина, за свидетелствата за средно, на студентите и докторантите и др.

Защо няма регистър на завършилите висше образование у нас?

- Целта на регистрите, до които има достъп, беше да намалим корупционния натиск върху системата, като я извадим на светло. Идеята на регистъра на легализираните дипломи бе всеки да може да следи процеса и когато легализацията на един документ се бави, а друг го изпреварва, да се търси причината, очевидно има нещо нередно. Другите регистри - на завършилите средно образование и на студентите, имаха за цел да се следи колко от завършилите ученици постъпват в български университети. По този начин стегнахме финансирането на висшите училища, защото в предишни години имаше случаи, когато един младеж се водеше студент на няколко места и държавата плащаше за него издръжката няколко пъти. Искахме също да следим дали студентите, на които се издават университетски дипломи, са следвали там. Не искам да обидя никого, но дотогава освен фалшивите дипломи имаше такива, които са подписани от ректорите, но са издадени на хора, които не са били студенти. Затова променихме закона и холограмните стикери, които министерството дава на висшите училища за дипломите им, са под бройка.

- Значи в министерството може да се направи справка дали някой е завършил висше образование?

- Да, за дипломите, които са издадени след влизането на промените в сила.Това технически може да се направи за няколко минути.

- А за завършилите висше образование преди това?

- За тях трябва да се пита в съответния университет.

- Според вас трябва ли да се дават такива справки, както немското висше училище даде сведения за Калина Илиева?

- Честно казано, не съм мислил дали този регистър трябва да е публичен. Това е граждански въпрос за достъп до информация. Моето лично виждане е, че в съвременното общество информацията трябва да се предоставя винаги, ако това не засяга обществен интерес или лични права. Въпросът е кой може да пита. Според мен образователният статус на човека не засяга неговите интереси. Не виждам какво има да се крие тук, особено за публични личности. В много страни университетите и колежите издават годишници, където можеш да видиш кой какво е учил и кога е завършил.


От Шопа
30.05.2011 20:04:36
0
0

Не "в много страни университетите и колежите издават годишници, където можеш да видиш кой какво е учил и кога е завършил", а в почти всички страни и специално САЩ! Проблемът е, че голяма част от децата на УБО (номенклатурата) са си клатили онази работа на Запад и са изфабрукували фалшиви дипломи. Разбира се, комуно-ченгесарската мафия, чиито изтърсаци са те ги покрива! И шопът има диплома от Харвард, купи си я за 40 $ по интернет!РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола