Парламентът вдигна драстично глобите за незаконно строителство върху земеделски земи, както и за увреждане и замърсяване на нивите. Това стана с промени в Закона за опазване на земеделските земи, приети на второ четене.

В момента граждани и фирми плащат между 120 и 2000 лв. за първо нарушение и между 240 и 4000 лева за повторно.

Занапред санкцията за физически лица ще бъде между 500 и 5000 лв. А при второ нарушение - между 1000 и 10 000 лева.

Новата санкция за юридически лица ще бъде от 1000 до 10 000 лв. А при повторно прегрешение - от 2000 до 20 000 лева.

Скачат и глобите за длъжностни лица, които разрешат строителство върху земеделска земя, чието предназначение не е променено. Сега служителите ги заплашва парично наказание в размер от 180 до 2400 лв. С промените то се вдига между 500 и 5000 лв., а при повторно нарушение - до 10 000 лв.

Същите санкции ще се налагат и на служители, които издадат заповед за одобряване на подробен устройствен план на имота, без да има решение от земеделската комисия.

Депутатите разрешиха поставянето на фотоволтаични системи върху земеделска земя, но само ако е неполивна - от пета до десета категория.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола