Наша служителка представи два болнични листа един след друг, писа ни работодател от София. Единият е заради остра вирусна инфекция (от сряда до петък), вторият - за травма на китката за 7 дни, считано от следващия понеделник. Трябва ли да платим първите три работни дни и по двата болнични листа, пита работодателят.

Щом като двете заболявания не са в причинна връзка помежду си и здравните органи правилно са издали за тях два първични болнични листа, осигурителят заплаща възнаграждение за първите 3 работни дни и по двата листа.

Според чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Поначало съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО вместо обезщетение от ДОО, осигурителят изплаща на осигуреното лице среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност само за първия работен ден от нея. За остатъка от периода на временна неработоспособност осигуреното лице получава обезщетение от НОИ.

Като временна мярка до 31 декември 2011 г. е прието правилото на параграф 22о, т. 1 от ПЗР на КСО осигурителят да изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Остатъкът от болничните изплаща НОИ.

Прекъсване на временната неработоспособност има, когато между два първични болнични листа лицето е било работоспособно. В описания случай е налице прекъсване на временната неработоспособност. Лицето е било в отпуск по болест, който изтича непосредствено преди почивните дни и веднага след почивката, правомерно е издаден нов болничен лист за заболяване, което не е в причинна връзка със заболяването по първия. А когато има прекъсване на временната неработоспособност, осигурителят изплаща възнаграждение за първите три работни дни и по двата болнични листа.

Жанет БОГОМИЛОВА


Йорданка Кабакова
26.03.2013 15:14:33
0
0

Ако първия болничен/първичен/ е с диагноза остър тонзилит, неуточнен и е с продължителност от 04.06.2013 до 08,03,2013г.вкл. и издаден още един пак първичен с диагноза остър бронхит, неуточнен с продължителност от 11.03.2013г. до 15.03.2013г. следва ли и по двата болнични листа да има по 3 дни от работодателя или се приема,че почивните дни неприкъсват болничните.РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола