ВЪПРОС: Работя по трудов договор, излязох в болнични. Колко дни от болничните плаща сега работодателят, преди да започне да плаща НОИ? Ю. В., София

ОТГОВОР: До края на 2011 г. работодателят трябва да изплаща на работник (служител), който е в отпуск поради временна неработоспособност, първите три работни дни от болничните.

Поначало осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.

Заболелият работник или служител получава обезщетение от ДОО за останалата част от отпуска поради временна неработоспособност, стига да е оформен от здравните органи съобразно нормативните изисквания и лицето да е придобило право на този вид обезщетение.

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18 г.

Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злополука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи независимо от продължителността на осигурителния стаж.

До 31 декември 2011 г. е въведено временно правило. Според него осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Справка: Чл. 40, ал. 1, 2 и 5 от КСО и § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО.


Галина Миланова
29.10.2012 07:59:06
0
0

Здравейте! От два месеца работя в нова фирма без прекъсване на трудовия стаж през последните 7 години .Наложи ми се да ползвам болничен лист за 14 дни . Моля да ми отговорите как трябва да ми бъде изплатен болничния според сега действащите закони?

dimitinka dimitrova
24.04.2013 12:23:49
0
0

ПО време на болни4ен и ако има продълцение може ли да ме съкратят?Работя на постоянен трудов догдоворРЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола