ВЪПРОС: Дисциплинарно уволнен служител се яви след почти 4 г. със съдебно решение за незаконно уволнение и за възстановяване на работа. През това време не е работил другаде по трудов договор. Целият период от 4 г. ли трябва да му се зачете за трудов стаж, има ли право на платен отпуск за него? С. Русева, гр. Т.

ОТГОВОР: Целият период от незаконното уволнение до отмяната му и възстановяването на работа на работника се признава за трудов стаж, след като не е работил другаде по трудов договор. За това време той има право и на платен годишен отпуск.

По принцип за трудов стаж се признава времето, изработено по трудово правоотношение. Но законът признава за трудов стаж и време, през което не е съществувало трудово правоотношение. Например времето, когато работникът (служителят) е бил без работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването му на работа. Незаконността на уволнението трябва да бъде постановена с влязло в сила решение на съда или с акт на работодателя или друг компетентен орган. Ако в периода от уволнението до възстановяването на работа работникът (служителят) е постъпил на друга работа по трудов договор, за трудов стаж ще се зачете само времето, през което той фактически е бил без работа

С признаването на времето от незаконното уволнение до възстановяването на работа за трудов стаж трудовото правоотношение се смята за непрекратявано и работникът (служителят) има и право на платен годишен отпуск.

Справка: чл.354 т.1 от Кодекса на труда.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола