ВЪПРОС: При втори трудов договор необходимо ли е вписването му в трудова книжка? Къде се отразява стажът по допълнителния договор?

Ц. Г., Пловдив

ОТГОВОР: Сключването на допълнителен трудов договор не се вписва в трудовата книжка. Трудовият стаж тече по основното трудово правоотношение, което е вписано в трудовата книжка на работника или служителя и тя не е приключена. В нея не е предвидена графа или пък специален раздел за вписване на допълнителните трудови договори на лицето.

Съответно осигурителният стаж по допълнителния трудов договор не се отразява в трудовата книжка. Работодателят удостоверява стажа на работника или служителя за времето, през което той е работил по допълнителен трудов договор, със специално удостоверение по образец, утвърден от НОИ. Това е Удостоверение за пенсиониране № 3, за краткост наричано в практиката УП-3. За осигурителния доход на лицето се издава удостоверение по образец, утвърден от НОИ - УП № 2.

Извън тези особености при сключването на допълнителен трудов договор страните трябва да спазват всички изисквания на закона - писмена форма, вписване на задължителните елементи като работно време, основно и допълнително трудово възнаграждение, връчване на длъжностна характеристика, уведомяване на НАП и т.н. В договора се вписва продължителността и разпределението на работното време, може да се уговори периодичността на изплащането на трудовото възнаграждение.

Справка: чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола