ВЪПРОС: Полага ли се платен годишен отпуск за времето на болничните, които са ползвани от работниците и служителите?

Н. Б., София

ОТГОВОР: Работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина и отстраняване от работа по предписание на здравните органи. Болнични се полагат и за гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.

Времето, през което се ползва отпускът поради временна неработоспособност, се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят, се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

Ето защо за времето на отпуск поради временна неработоспособност работникът или служителят има право на платен годишен отпуск.

При прекратяване на трудовото правоотношение съответно работникът или служителят има право на обезщетение за неползвания размер на платения годишен отпуск.

Справка: Чл. 162, ал. 1 и чл. 224 и чл. 352 от Кодекса на труда.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола