С бащата на детето ми живяхме 5 години заедно без брак. Той припозна сина ни, който сега е на 2 години. Вече повече от 10 месеца сме разделени. Не съм му искала издръжка, той дава малко пари понякога, а и рядко идва да види детето. Разбрах, че чака друго бебе и ще се жени за новата си приятелка. Искам да си уредим отношенията - родителски права, режим на виждания на детето, издръжка. Какво трябва да направя?

Е. Дончева, гр. В.

Щом като сте запазили добрите си отношения след раздялата, двамата можете да подпишете  споразумение, което да бъде утвърдено от районния съд по настоящия адрес на детето. В това споразумение е задължително да постигнете съгласие за местоживеенето на детето - при кого ще остане да живее то, кой ще упражнява родителските права, какви лични отношения ще поддържа другият родител с него - колко пъти в месеца ще го вижда, къде, за колко време и т.н., както и каква издръжка ще му плаща. Защото и без да имате сключен граждански брак бащата на детето, който го е припознал, е длъжен да плаща издръжка. Той е негов родител, а детето живее с вас.

Утвърденото от съда споразумение относно родителските права има силата на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Т.е. решението на съда, с което е утвърдено споразумението относно родителските права, подлежи на принудително изпълнение. В случая това най-вече се отнася за евентуални неизплатени суми от издръжката на детето, уговорена в споразумението и утвърдена от съда. Изпълнителният лист се издава по писмена молба въз основа на влязлото в сила решение. Препис от молбата не се връчва на длъжника. Молбата се подава до съда от първоинстанционния съд, който е разгледал делото. Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали решението е редовно от външна страна и в него се удостоверява подлежащото на изпълнение вземане за неизплатени издръжки от длъжника.

Ако родителите не постигнат споразумение, спорът относно родителските права се решава от районния съд  по настоящия адрес на детето. Съдът уведомява съответната дирекция “Социално подпомагане”, която изпраща представител на делото. Когато детето е навършило 10 години, то задължително се изслушва от съда, освен ако това би навредило на неговите интереси.

Съдът се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му. При определяне размера на издръжката съдът се ръководи от възможностите и материалното положение на родителя, дължащ издръжка, както и от възрастта и нуждите на детето и други условия.

Минималният размер на издръжката е в размер на една четвърт от минималната работна заплата, т.е. в момента 60 лева.

Решението на съда може да се обжалва по общия ред.

Мая ПАНГЕЛОВА
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола