Идеята за специализирани съдилища всъщност е предложение за сериозна структурна промяна вътре в съдебната власт.

Без съмнение такава промяна може да стане само след задълбочено проучване на криминогенната обстановка и съдебната практика, което да отговори на въпроса има ли нужда от такава промяна. Висшият адвокатски съвет счита, че няма.

Създаването на специализирани съдилища не фигурира в програмата на правителството. То не фигурира и в оповестените Основни насоки в дейността на Министерството на правосъдието.

В общественото пространство се лансира идеята, че имало такава препоръка на Европейската комисия. Ясно трябва да се каже, че това не е вярно. Препоръките на Европейската комисия бяха насочени към досъдебното производство. В досъдебното производство бяха създадени специализирани звена между разследващи и прокурори. Това е нормална практика по света. Нищо повече не препоръчва Европейската комисия.

Освен това тя не може да задължава държавите членки да приемат един или друг процесуален закон. Няма унификация на процесуалното законодателство - всяка държава го изгражда въз основа на общовалидните правни принципи, задължителните стандарти за спазване на правата на човека и основните свободи и собствените си традиции.

Специализиран съд в Европа има само в Испания, но там има ЕТА, има тероризъм. Такъв съд беше създаден и в Словакия, но той просъществува по-малко от година и беше обявен за противоконституционен. Ние оставаме с впечатление, че се цели създаването на специален съд, който по съответен начин и бързо да обслужва определени дела. Защо ли? България не е поставена пред някаква изключителност на ситуацията.

Няма значителен ръст на организираната престъпност.

Нито значителен ръст на престъпността въобще. Няма и значително увеличение на броя на делата за тези престъпления в сравнение с миналите години.

Обстоятелството, че МВР е провело акции, по които има задържани лица (а това би трябвало да е рутинна работа на полицията), не може да обоснове нуждата от специализиран съд.

Наскоро сериозно бе изменен Наказателният кодекс. Но никой не иска да изчака неговото отражение върху обществените отношения. Твърди се, че определени дела трябва да се разглеждат по-бързо. Но нали заради това бе променен НПК, който бе публикуван едва миналата седмица.

Той още не е заработил, не се е видял ефектът от промяната. Министърът на правосъдието, както и депутати от управляващото мнозинство, широко твърдяха, че сега процесът ще се ускори.

Защо тогава не изчакаме ускоряването? През 2007 г. бе проведено изследване, което показа, че в съдебната фаза делата в България се решават значително по-бързо, отколкото в много европейски държави. Кое налага сега драстично ускоряване на съдебното производство по точно определени дела?

Не може да се прави специализиран съд, за да се гледат определени дела по-бързо. Това не е специализация. Специализация означава да се създадат съдилища, които да правораздават в определени области на правото, например трудови съдилища, съдилища по дела срещу непълнолетни, дори бракоразводен съд.

Идеята да се създадат два вида наказателни съдилища няма нищо общо с идеята за специализиран съд.

В какво ще се специализират съдиите, които ще гледат дела за престъпления, които разглеждат и сега? Колегата Сотир Цацаров (б.р. - председател на ОСВ Пловдив) лансира идеята специализираният съд да разглежда и дела срещу депутати, магистрати, министри и т.н. Понеже не изключвам идеята да стигне и до там, бих искала да предупредя, че такъв съд вече би бил извънреден по смисъла на чл. 119 от конституцията. Защото длъжностното качество или професия ще определят разглеждането на делата от съд, различен от общите съдилища. В този смисъл ще е налице неравнопоставеност по смисъла на чл. 6 п. 1 и чл. 14 от Европейската конвенция за правата на човека. Остава и конституционният проблем за равенството на гражданите пред закона. А то изисква делата за едни и същи престъпления да се разглеждат от едни и същи съдилища.

Не мисля, че депутатите и магистратите са по-общественоопасни от останалите граждани, та да бъдат съдени от съдилищата по организираната престъпност. Във всички случаи една уважаваща себе си държава не може да презумира това. Всяка държава в света утвърждава авторитета и престижа на най-високо поставените свои представители, служители и магистрати.

А възможността да се избягва общата подсъдност е просто флагрантна, защото подсъдността се определя според квалификацията, заложена в обвинителния акт. Достатъчно е прокурорът да квалифицира едно престъпление, извършено в съучастие, като престъпление, извършено от организирана престъпна група, за да бъде разгледано престъплението от т.нар. специализиран съд. След това ще се окаже, че специализираният съд е постановил присъда за престъпление, което не се включва в предметната му подсъдност.

Аз смятам, че целта е да се създадат два вида съдилища - един за масовите дела, а друг - за делата, които правителството на всяка цена иска да спечели.

Адвокат Даниела ДОКОВСКА


Доковска, Доковска
05.05.2010 14:45:10
0
0

Иииии, Доковска, защо ревеш така сега?... Ми нека да вкарат някоя и друга бандюга в панделата, па макар и вследствие на съдебна грешка. Така останалите малко от малко ще се кротнат, ама тогава май няма да има кого да защитаваш?!... Или най-малкото ще си траят, поне докато са следствени и няма да вършат зулумите си. А колкото до коментарите за загубената свобода - аз моята свобода няма накъде повече да я загубя със създаването на този съд. Но някои хора определено ще си я загубят - б прекия смисъл на думата. хихихихи

Ревете
05.05.2010 14:46:08
0
0

Иииии, Доковска, защо ревеш така сега?... Ми нека да вкарат някоя и друга бандюга в панделата, па макар и вследствие на съдебна грешка. Така останалите малко от малко ще се кротнат, ама тогава май няма да има кого да защитаваш?!... Или най-малкото ще си траят, поне докато са следствени и няма да вършат зулумите си. А колкото до коментарите за загубената свобода - аз моята свобода няма накъде повече да я загубя със създаването на този съд. Но някои хора определено ще си я загубят - б прекия смисъл на думата. хихихихи

SAKI_PEPE
05.05.2010 15:00:05
0
0

Български съд ли !! Че то има ли такъв? 20000 лева гаранция . Къде отиват тези пати ? Ако отиват в Държавната хазна то е супер, тя ще се пълне. Ама май не , те отиват за горките подкупни съдии, за техните баслословни заплати 15-та заплата а няма един осъден като хората престъпник. НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ХАН КРУМ

Обществена опасност
05.05.2010 16:02:40
0
0

Доковска, ти би трябвало да знаеш, че общественоопасни са не хората, а деянията извършени от тях. Но това странно понятие, наред с причинно-следствената връзка, вината, наказуемостта (т.е. елементите на престъплението според сталинската доктрина, действаща у нас от 1951 г. до сега), прави доказването на едно престъпление, особено ако е по-сложно, практически невъзможно. Та затова сега плачеш за специализирания съд, който май-май ще мери с по-друг аршин, та е възможно и да има повечко осъдени. А и ако се върне принципа отпреди 9.9.1944 на адвокатите да се плаща според резултата-тогава лошо!...РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола