Сметка в швейцарска банка може да се открие и без личното присъствие на титуляря в офиса на трезора. Документите могат да се изпратят по факс, чрез пощите или по имейл. Освен това в страната оперират много фирми, специализирани в откриването на офшорни сметки от името на клиентите си. Единственото изискване е лицето, което ще открива влог, да е навършило 18 години.

Финансови експерти съветват - когато клиентите избират швейцарска банка за своите сметки, да се спрат на такава, която няма клонове в родината на спестителя, защото в противен случай той няма да може да се възползва от прословутата швейцарска данъчна тайна. Това е така, защото клоновете се подчиняват на местното законодателство, а не на швейцарското. Българските богаташи обаче не трябва да имат никакви притеснения, защото засега нито една швейцарска банка няма клон или дъщерен трезор у нас.

Заради швейцарския закон срещу прането на пари при откриването на сметка се изискват няколко документа - автентични копия от паспорта на титуляра, документ за произход на парите (например документ за продажбата на имот или бизнес). Изисква се и персонална информация за клиентите - име, адрес и поне една битова сметка, за да се докаже постоянното местоживеене.

Ако откриването на сметката става по пощата или с факс, всички документи трябва да бъдат нотариално заверени. Обикновено швейцарските банки нямат ограничение за минималната сума, която може да се депозира. При вече открит влог обаче повечето трезори изискват неснижаем остатък по сметката. Дори откриването на номерирана сметказа ВИП клиенти не е съвсем анонимно, предупреждават банкери. За тях се изисква титулярът да отиде на място в Швейцария. Номерирани сметки се правят за суми, по-големи от 100 000 долара, а годишното им обслужване струва поне 300 долара.

Сметки в Швейцария могат да бъдат открити в почти всички световни валути.




РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола