От 1 януари 2010 г. влизат в сила ред промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Главната цел е да се подобри събираемостта на осигурителните вноски и да се увеличат постъпленията във фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО). Социалните осигуровки са месечни вноски, които трябва да гарантират ритмичност на приходите по фондовете на ДОО. Така се осигуряват средства за пенсиите и за краткосрочните обезщетения (за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица и т. н.).

От 1 януари ще има и осигуровки върху неначислените заплати.

С промяна на чл. 6, ал. 3 от КСО се въвежда задължение да се внасят осигурителни вноски и върху неначислени възнаграждения. В тези случаи те ще се внасят върху не по-малко от възнаграждението, определено според националните класификатори за икономическата дейност и професия. А когато няма прагове - върху не по-малко от минималната работна заплата за страната за съответния период.

Според чл. 242 от Кодекса на труда (КТ) положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Работодателят е длъжен в установените срокове съгласно чл. 128 от КТ да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд, както и да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Според чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството разходите, произтичащи от сделки и събития, трябва да се начисляват към момента на тяхното възникване (независимо от момента на плащането) и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. Някои осигурители обаче все още не извършват своевременно начисляването и съответно не внасят ритмично осигурителните вноски.

Как ще се определят обезщетенията

Във връзка с новостите при осигуровките в закона са направени и промени, отнасящи се за осигурителния стаж и изчисляване на паричните обезщетения.

Според чл. 9, ал. 1, т. 1 от КСО за осигурителен стаж от 1 януари 2010 г. ще се зачита времето, през което работниците (служителите) са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение.

Но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия.

Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. Според параграф 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на КСО, когато възнагражденията не са начислени, като база за изчисляване на паричните обезщетения (нетно възнаграждение) се взема предвид минималният осигурителен доход за съответната професия. А когато такъв не е определен - минималната месечна работна заплата.

Промени при болничните

Според новата редакция на чл. 40а от КСО болничните листове трябва да се представят от работодателя в срок от 2 работни дни след изплащане на възнагражденията, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, се представят до 2 работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. В същите срокове се представят и документите за изплащане на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете (чл. 48б и чл. 52б от КСО).

Например ако работникът е боледувал през януари и заплатата му за този месец е изплатена на 29 януари, тоболничният лист трябва да се представи в НОИ до изтичане на работния ден 2 февруари. А когато човекът е боледувал през януари, но заплатата му за месеца не е изплатена или начислена, срокът за представяне на болничния ще е до изтичане на работния ден 2 март.

420 лв. става минималният доход, ако се осигуряваш сам.

Съгласно чл. 8 от Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се вдига на 420 лв. А регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители ще се осигуряват върху поне 240 лв. на месец. Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2010 г. остава 2000 лв.

За своя сметка ще се осигуряват моряците. С новия чл. 4а от КСО от т. г.се въвежда специален ред за осигуряването на морските лица. Според параграф 1, ал. 1, т. 5а от допълнителната разпоредба на КСО “морско лице” е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава членка на ЕС, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба. Друго условие е да притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка (по наредбата къмКодекса на търговското корабоплаване). Макар да работят по трудови правоотношения, тези лица се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест. А по тяхно желание - и за безработица. Осигурителните вноски се правят върху избран от моряците осигурителен доход между минимума и максимума за самоосигуряващите се лица. Морските лица ще внасят за своя сметка осигурителни вноски за ДЗПО в универсалните и професионалните пенсионни фондове и за здравно осигуряване. Осигурителните вноски ще се удържат от работодателя при изплащане на трудовите им възнаграждения.

Глобите нарастват, таванът на пенсиите не мърда

С промяна в чл. 349 от КСО е увеличена глобата за нарушения на осигурителното законодателство, както и за неизпълнение на задължително предписание на контролен орган. Тя става от 100 до 2000 лв. вместо досегашните от 50 до 1000лв.

Съгласно новата разпоредба на чл. 349, ал. 3 от КСО ще се носи отговорност за неподаване в определените срокове на документите за отпускане и изплащане на обезщетения от ДОО или за документи с невярно попълнени данни, което е най-честата причина за ненавременно изплащане на болничните. Глобата за осигурителя е от 500 до 2000 лв., а за виновното длъжностно лице - от 100 до 1000 лв. С промяна в чл. 355 от КСО се предвижда налагане на имуществена санкция на еднолични търговци и юридически лица в размер от 500 до 5000 лв.при нарушаване на разпоредбите за подаване на декларации за осигурените лица, на годишна справка-декларация за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и за невнасяне в срок на осигурителните вноски. Едновременно се налага и глоба на виновното физическо лице в размер от 50 до 500 лв.

Таванът на пенсиите остава до 31 декември 2011 г.Той се запазва в размер 700 лв. месечно на получаваните една или повече пенсии.

Жанет БОГОМИЛОВА, Лилия ХРИСТОВСКА и Мая ПАНГЕЛОВА


Fogobata
04.01.2010 09:12:50
0
0

ВСИЧКО ТОВА , което се случва в България си е последица от ТЪПОУМИЕТО на БЪЛГАРИНА !!! Като гласувахте за селянина от Банкя не си ли правихте сметката , че около него са все материално и властово незадоволени боклуци от третия ешалон на БКП ? Само кретен не може да отчете, че по-тъпоумно , по -неориентирано и по-нагло управление от това на " герберите " , не сме имали през последните 20 години ! И си му е време да се замислим КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ НЕГО !!!

ричик
08.03.2010 18:50:57
0
0

Дянков да го ДУХА......аааааааааа!ДУХА......аааааааааа!ДУХА......аааааааааа!ДУХА......аааааааааа!ДУХА......аааааааааа!

margarita
14.03.2010 13:10:48
0
0

za6to ne moga da si proverq zdravnite osiguroki

margarita
14.03.2010 13:12:11
0
0

za6to da e obiden komentarami

georgi
28.04.2010 16:39:04
0
0

pensioniran sam po boles s pravo na rabota .pocnnax rabota i postradoh za koeto bqh v bolnica,sled istichaneto na bolnicniq licnniq mi lekar mi kazva cne ne moje dami prodalji bolnicniq.molq kacete kakvo da pravq.pinsioner sam no sam samo na33godini.nestiga cne sam bolen,no i raboteh-za koeto sa mi plawali osigorovki ami sega nqmam pravo na bolnicni.

ridvan
20.06.2010 18:53:52
0
0

sosialni osigorofki

saliko123456789
01.07.2010 16:48:05
0
0

kolko imam da plastam

tunay
03.07.2010 07:48:45
0
0

osigorovki

spas burov
06.07.2010 13:27:07
0
0

iskam da razbera kolko dni bolni6ni sa mi izplateni

Дошооо
17.08.2010 16:34:55
0
0

Здравейте, искам да ви попитам и аз нещо.Започнах работа на 2 август тази година.Разболях се и днес ми дадоха 4 дни болничен.Преди това бях година и половина безработен (от февруари 2009).Преди тази дата съм работил 3 години и половина в частна фирма.та въпроса ми е ще ми бъде ли изплатен някакъв болничен или ако да на каква база? Мерси предварително.1 2

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола