ВЪПРОС: Работим на смени по 12 часа при подневно отчитане на работното време. Трябва ли да ни плащат допълнително за нощен труд?Д. Венева, гр. Т.

ОТГОВОР: Работодателят е длъжен да плаща за положен нощен труд. При подневно отчитане на работното време трудовото възнаграждение се изчислява според Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч до 06,00 ч, а за непълнолетни работници (служители) - от 20,00 ч до 06,00 ч.

Когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна. А с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна. Редуването на смените се определя в правилника за вътрешния трудов ред.

Положеният нощен труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от МС. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч и 06,00 ч на работниците (служителите) се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.

При подневно отчитане на работното време и при работа на смени, чиято нощна продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното, трудовото възнаграждение (заработено по трудови норми) се увеличава с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време.

Работодателят е длъжен да осигурява топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

Справка: чл. 140, 141 и 261 от Кодекса на труда и чл. 8 и 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата


Драганов
13.12.2010 08:44:38
0
0

Здравейте. Работя в МВР ! От 01.01.2008 до 31.12.2010 г. ще имам отработени 431 нощни смени. Работя на 12 ч.график. До настоящият момент не ми е изплащан нощен труд.Въпроса ми е : Какви са шансовете да осъдя МВР, да ми бъде изплатен нощният труд за тригодишният период?

Ганчева
27.04.2011 10:30:21
0
0

Работя в сферата на хотелиерството.Работното ми време е от 11 до 23 часа,но много често работя до 3-4 сутринта,за което не ми се заплаща ниито нощен труд,нито извънреден труд.Въпросът ми е:как да формулирам съдебния иск,на баэата на кои эаконови нарушения(наредби)?

Иван
14.06.2012 13:01:40
0
0

http://www.5strike.com/bg/invitation/bylink/77236

колева
15.08.2012 14:09:00
0
0

При изплащане на нощен труд на служители назначени на трудов договор при 8-часов работен ден,какво ще им се плати за начислен нощен труд по 8ч. на всеки.Ставката за полагаща се 1час плюс 0,25лв. .Така ли е?

Анжела Янкулова
17.09.2012 17:27:24
0
0

Здравейте,интересува ме има ли ограничение за часовете нощен труд на месец

Христов
07.02.2013 02:41:10
0
0

Здравейте! Питането ми е следното: работя на 24 часови смени . Графика е 24ч работни 24ч почивни,общо 15 смени в месеца или 360 часа.. Имам ТД на 8 часов работен ден със заплата 550 лв. Реално получавам 700 лв.Тъй като графика е прекалено тежък искам да потърся правата си , но имам нужда от съдействие... ПОСЪВЕТВАЙТЕ МЕ КАК ДА ПОСТЪПЯ МОЛЯ!РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола