На 1 май т. г. влезе в сила новият Закон за управление на етажната собственост, а на 1 ноември т. г. изтече срокът, в който трябваше да се проведат общи събрания или да се учредят сдружения на собствениците.

Проверка на “Труд” в цялата страна обаче показва печални резултати по приложението на закона.

Хвалят се само в община Пловдив. “Ние сме горди, че сме сред първите в страната, където действа електронен публичен регистър на сградите в режима на етажна собственост”, заяви пред “Труд” зам.-кметът Руси Панчев.

В София нещата вървят тегаво - домоуправители подсказват, че нямат помощ от общините и се оправят, както могат. В някои общини кметовете подканват етажните собственици да правят общи събрания. В други са отделили хора, които да помагат на гражданите, но са категорични: “Пълно е с неясноти как да се определят дяловете на отделните собственици в общите части.” “Ако не право, то поне курс трябва да завърши човек, да напусне работа и да се занимава само с регистрацията на собствениците и с проблемите на кооперацията”, коментират приложението на новия закон в Ямбол. Там има регистър за етажната собственост, но малцина са регистрираните. Около 20 протокола от общи събрания са постъпили в община Стара Загора, но нито една жилищна кооперация не е регистрирала книга на собствениците. В Разград едва 10 жилищни блока са провели общи събрания, а в Габрово местната община е започнала изготвянето на публичния регистър, но няма кандидати за регистрация.

В Силистра предстоят и разяснителни беседи в кварталите, където много хора не са наясно какво трябва да предприемат. Очевидно инициативата е логична, защото и перничани не са наясно с новия закон. По прилагането му нямат готовност и в Благоевград, а в Шумен питат: “Колко ще ни плащате за регистрацията?” Новите правила едва прохождат и във Видин, Русе, Монтана, Пазарджик, Добрич. В община Търговище пък се чудят кого да глобяват, като няма избран управител.

Отговорността е стоварена върху домоуправителите - помощ отнийде не иде. “В общината ми казаха да съм прочетяла “Държавен вестник””, оплака се съвестна столичанка. Проблемът е, че гражданите и да си намерят вестника, хич не е сигурно, че ще разберат всичко. А над главите им тегнат срокове и глоби.

Домова книга

Ново задължение е във всяка сграда в режим на етажна собственост да се води книга на собствениците, в която се вписват имената на собственика, на членовете на домакинството му, както и на обитателите, данни за имота и откога се обитава. Вписването се прави не по-късно от 15 дни след придобиване правото на собственост (за обитателите - до 15 дни след началната дата на обитаването).

Даннитe от книгата се предоставят от УС (управителя) при подаване на уведомление или вписване в регистъра на сградите в режим на етажна собственост.

Два начина за управление

По новия закон управлението на етажната собственост се извършва по два начина - чрез общо събрание на собствениците или чрез сдружение на собствениците. Нито една от двете форми не е задължителна, но сдружението на собствениците е апетитна примамка - сдружения ще могат да получават финансиране от фонд “Енергийна ефективност”. А националната програма за обновяване на жилищните сгради обещава, че държавата ще се ангажира с пряка субсидия за саниране на жилищата по структурните фондове, но само ако собствениците се регистрират като ЮЛ, каквото е сдружението.

Сдружението се създава само единодушно от всички собственици в кооперацията - един да не е съгласен, то няма да се учреди.

Всеки собственик може да свика учредително събрание и да предложи сдружение. Събранието приема решение за учредяване и споразумение, може да определи и срок за съществуване на сдружението. Избира също управителен и контролен съвет.

Регистрация

Сдружението на собствениците подлежи на регистрация в публичния регистър на сградите в общинската или районната администрация. Заявлението за вписване се подава от управителя в 14-дневен срок от учредителното събрание. От момента на регистрацията сдружението става юридическо лице.

Новост е, че и при двете форми на управление- чрез сдружение или общо събрание само собствениците могат да бъдат избирани за управители и членове на управителния съвет и на контролните съвети. Наемателите вече не влизат.

Описваме и домашни любимци

Животните, отглеждани в етажната собственост, задължително се регистрират в книгата на собствениците, предвижда Законът за етажната собственост. За всяко животно, което се извежда на разходка, се плащат консумативни разходи като за един обитател.

При неизпълнение глобата е от 20 до 100 лв. за физическите лица и от 150 до 350 лв. за юридическите лица. Глобата за безпокойство на съседите е от 50 до 150 лв., за ЮЛ от 200 до 500 лв. Санкцията се налага от кмета.

Публичен регистър

Новост на закона е публичният рeгистър на сградите, който се води от общинската или районната администрация.

Смисълът е да е ясна както формата на управление на етажната собственост, така и лицата, които изпълняват управителни и представителни функции.

В регистъра се вписва и решението на общото събрание за обновяване на сградата. Което, предполага се, ще създаде сигурност при отпускане на средства от държавния бюджет или от европейските фондове за финансиране.

Формула определя прилежащите части

Собствениците трябва да подадат заявления до общината, за да се определи кои са прилежащите площи към блока им. Задължението е предизвикателство пред етажната собственост в очакване да станат по-спретнати и красиви пространствата между блоковете. Прилежащите части на всяка етажна собственост се определят от Наредба № 7 на МРРБ за правилата и нормите за устройство и застрояване от 2001 г. По формула, в която височината на сградата се дели на две, се определя размерът на прилежащата част. Например при 8-етажен жилищен блок, висок 24 м, прилежащи са зоните на 12 м пред и зад него, както и до 8 м от двете му по-тесни страни.

Специално в Столична община кметът възлага на районните кметове да изготвят скици на прилежащите части на всяка сграда. Живеещите в нея са длъжни да я почистват от отпадъци и сняг. Скиците могат да се получат в районното кметство от всеки домоуправител, обясни за “Труд” инж. Веска Георгиева, началник на Столичния инспекторат.

В Сливен завземат общите коридори

Обичайна гледка в жилищните комплекси “Сини камъни”, “Дружба”, “Българка” и “Младост” е завземането и преграждането на части от коридорите, обсебването на общи помещения. Сливенци се тревожат, че няма как да потърсят сметка от недобросъвестните съседи. “Общите ни събрания ще са незаконни - не можем да се съберем дори половината от собствениците”, обясняват в един от 8-етажните блокове на бул. “П. Хитов”.

Петко Дюлгеров, кмет на столичната община “Младост”: Как да ги глобявам без управители?

Новият закон задължава етажната собственост (ЕС) да създаде специален фонд “Ремонт и обновяване”. Когато възникне необходимост от неотложен ремонт, но етажните собственици нехаят, кметът на общината може да ги задължи да направят ремонта.

Ако това не стане, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района за сметка на ЕС. В тези случаи в полза на общината (района) се издава изпълнителен лист срещу ЕС за възстановяване на платените средства.

“Това е доста нереалистично”, заяви пред “Труд” кметът на община “Младост” в София г-н Петко Дюлгеров. “По време на криза има други приоритети - детски градини, училища... Твърде екзотично е да правим ремонти на частна собственост и да пръскаме разноски по частни съдебни изпълнители” добавя той. Има и други забележки към закона.

“На Запад етажната собственост е уредена под формата само на юридически лица. Практика е собствениците да наемат определена фирма, на която плащат, за да се грижи за ремонтите на общи части. За мен това е най-чистият вариант - у нас не съм виждал двама души на едно мнение”, казва Дюлгеров.

И още: “Някои не могат да изберат и управител, а кметовете трябва да глобяват входовете. Кого да глобявам, след като нямат орган на управление - първия или третия етаж?! Абсурдно.” Кметът допуска, че ще има промени в закона.

Софиянци не бързат да се сдружават

Софиянци не бързат да се сдружават по закона за етажната собственост, сочи справка на общината.

В началото на ноември в район “Триадица” били подадени едва 6 заявления, в “Илинден” - 2, а “Красна поляна” - само 1. Към днешна дата положението не е по-добро, заяви вчера съветникът Вили Лилков (ДСБ). Според него подадените общо заявления били не повече от 1000, при над 40 000 сгради, или около 1%.

Район “Младост” е сред отличниците. Досега около 400 управители вече са подали заявления за регистрация на етажната собственост на входовете в публичния регистър. Това прави около 15 % от входовете. Кметът на “Младост” Петко Дюлгеров е възложил на двама служители да работят по регистрацията, но и хората явно били информирани - сами идвали.

“Домоуправителите в района са много активни и всеки ден идват по няколко да се впишат в регистъра”, заяви и кметът на район “Студентски” Димитър Дилчев. Регистрираните били десетки.

“Пуснали сме информация в интернет, отпечатали сме брошури, правим и срещи с домоуправителите”, отчете кметът на “Красно село” Пламен Църноречки. Около 100 етажни сдружения са се регистрирали в публичния регистър там.

И в 24-те районни кметства има организация за водене на списъците. В администрациите нямало специални звена за това, но дейността била възложена на отделни служители, работни групи от различни отдели или комисии. Регистрите се водели на хартиен или електронен носител. Засега нямало компютърна програма за обработка и работа със списъците на сдруженията.

Полагали се усилия и гражданите да бъдат инфирмирани за закона и наредбите към него. В някои от районите били поставени съобщения на информационните табла, а други имали съобщения на интернет страниците си.


ссссdfddfd
16.12.2009 09:31:40
0
0

A kakwo ozna`awa "revim na etavna sobstwenost"? Koi sgradi otgowarqt na towa?

hristovska
16.12.2009 11:07:34
0
0

Пшионятието за етажна собственост(ЕС) няма легално опредление нито в закона за управление на ЕС, нито в Закон за собствеността.Едно от разбирането за това понятие е :че етажната собственост това е организацията на колектива от собственици и обитатели( наематили и пр.) в една сграда.

hristovska
16.12.2009 11:08:22
0
0

Пшионятието за етажна собственост(ЕС) няма легално опредление нито в закона за управление на ЕС, нито в Закон за собствеността.Едно от разбирането за това понятие е :че етажната собственост това е организацията на колектива от собственици и обитатели( наематили и пр.) в една сграда.

Човек
27.01.2010 15:33:30
0
0

А как да си стъкмяваме квадратурите в нот.акт тези от нас които са си усвоили балконите, а тези балкони ги няма в нот.акт? Всички които са си усвоили балконите ТРЯБВА да ги добавят към квадратурата на апартаментите си, като това трябва да стане с издаването но нов нот.акт, както и да се преизчислят всички % от общите части на сградата, това пък се прави от експерт оценители. Да не говорим, че всички балкони от старото строителство преди 1991г. изопщо не са вписвани в нот.актове и са си ОБЩИ ЧАСТИ и до днес!

Човек
27.01.2010 15:35:26
0
0

продължение/ Сега дори и да не е направено усвояване те трябва да се впишат към нот.актове както съм посочил по-горе с тази разлика, че се вписват три четвърти от квадратурата на балкона. А това увеличаване на квадратурата след включването на балконите пък ще доведе до вашия по-висок данък сгради и такса смет ! Сега разбирате ли колко ала-бала е това което се прави в момента и в полза на кого е! Разбирате ли, че никой от старите ЕС не може коректно да си напише кв.м и процентите от общите части. Погледнете си нот.актове ези преди 1991 и ще разберете,че там липсват балконите изопщо, а тези които вече са ги усвоили и превърнали в кухни?

makgor
05.08.2010 12:22:45
0
0

Имам огромна молба, ако някой ме посъветва към кого да се обърна-В нашият вход имаме самоизбрала се Домоуправиителка!Блока ни е на 14 етажа-ТЯ-Самозванката не е собственичка, но командва всички от горе до долу-Каквото каже това трябва да става, психически не устойчива е, обижда хората, кара се с тях и си позволява да ги бие и т.н и т.н. Моля помогнете-как да се отървем от това ЧУДОВИЩЕ!!!!Благодаря предварително!!!!РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола