Наш служител поиска 1 година неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда и управителят му разреши. Сега 3 месеца преди годината да изтече, той иска да се върне на работа. Може ли този вид неплатен отпуск да бъде прекратен, преди да изтече срокът, за който е разрешен? На какво основание? Ц. Ан., София

В закона няма изрично разписана процедура за това как се прекъсва ползването на неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда (КТ), преди да изтече срокът, за който е разрешен. Няма пречка обаче служителят да се върне на работа, преди да изтече срокът на неплатения отпуск. Той следва да подаде писмена молба, въз основа на която работодателят да издаде заповед за прекратяване на отпуска.

Съгласно чл. 160 от КТ работодателят по искане на работника/служителя може да му разреши неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал, или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Няма нормативно предвидено ограничение колко време може да продължи неплатеният отпуск. За трудов стаж обаче се признава неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

Според чл. 119 от КТ трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните. А разпоредбата на чл. 175, ал. 2 от КТ гласи, че платеният годишен отпуск на работника или служителя може да бъде прекъсван по писмено взаимно съгласие на страните. По аргумент от горепосочените разпоредби прекратяването на неплатения отпуск винаги може да стане по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено, независимо чия е била инициативата за това. Безспорно е, също така, че работникът/служителят може да се върне на работа, преди да изтече срокът, за който му е разрешен неплатен отпуск, като извести писмено работодателя за това. Работодателят е длъжен да допусне до работа титуляря на длъжността и да прекрати договора с неговия заместник, ако има такъв. Според чл. 325, т. 5 от КТ трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа.

В практиката възниква въпросът дали работодателят има право едностранно да прекрати неплатения отпуск по чл. 160 от КТ. Законът не дава изричен отговор. Щом работодателят вече е разрешил неплатен отпуск, предполага се, че той е планирал трудовия процес за съответния срок съобразно даденото съгласие. Ето защо не би следвало да се приеме, че той може едностранно да прекрати ползването на неплатения отпуск, който вече е разрешил, освен ако не получи писменото съгласие на работника.

Жанет БОГОМИЛОВА, юрист


Мариян Чорелов
31.03.2010 17:32:48
0
0

Здравейте г-жо Богомилова, Аз работя като шофьор-пласьор във фирма-представител на инструменти,но по договор ме водят като продавач.Преди 2 дена шефката ми ме привика и започна да ми обяснява,че няма работа,няма оборот и т.н.Искала да ме пусне уж само за 2 месеца в неплатен отпуск,а после щяла да ме върне отново на работа, в което аз дълбико се съмнявам.Въпроса ми е имали право да ме задължи да изляза в неплатен отпуск,мога ли да го избегна по някакъв начин?Чувал съм за варианта за самосъкращение,има ли наистина такова нещо,от бюрото по труда ще ми плащат ли нещо?В общи линии има ли начин,който няма да ме остави без пари,защото 2 месеца без заплащане си е дълъг период!Предварително Ви благодаря за отделеното време.

Г. Недялков
12.12.2010 16:18:44
0
0

Здравейте г-жо Богомилова. Моят случай е същия, като описания в началото на вашия материал "Неплатен отпуск може да се прекъсне". За съжаление моят работодател не ми прекратява неплатения отпуск. Бихте ли разяснили един пасаж от вашата консултация? "Работодателят е длъжен да допусне до работа титуляря на длъжността и ..." На какво основание мога да го задължа да ме допусне на работа? Става дума за общинско училище. Благодаря Ви предварително.

Mirena Velikova
23.11.2011 09:30:05
0
0

Zdraveite,vuprosut mi e -moga li da prekusna neplaten otpusk za otglejdane na dete do 3g.s bolnichen(ne za deteto,za men).Blagodarq vi!

Iva
22.12.2011 20:01:48
0
0

Здравейте,възнамерявам да поискам неплатен отпуск от работодателя по чл.160 от КТ,за да започна работа на друго место,която е на по-висока длъжност,но по заместване за срок от 1 год.до завръщането на титуляра.Може ли работодателят да ми откаже и да прекрати трудовият ми договор ? Благодаря !!!РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола