ВЪПРОС: Наш работник е наказан със “забележка” заради закъснения за работа. Той обаче продължава редовно да закъснява. Имаме ли право да го уволним, или трябва първо да му наложим дисциплинарното наказание “предупреждение за уволнение”?К. Христова, Севлиево

ОТГОВОР: Законът не предвижда последователност при налагане на дисциплинарните наказания. Нещо повече - той изрично е посочил критериите, които трябва да се имат предвид при определяне вида на дисциплинарното наказание.

Дисциплинарната отговорност на работника или служителя може да бъде ангажирана за нарушение на трудовата дисциплина, което означава само за виновно неизпълнение на трудовите задължения. Дисциплинарните наказания са три: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

При определяне на конкретното дисциплинарно наказание работодателят е длъжен да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. За тежестта на нарушението преди всичко е от значение значимостта на неизпълненото задължение.

Безпричинното неявяване на работа например е по-укоримо от закъснението за работа. Редовното закъснение за работа обаче е по-тежко нарушение от еднократното преждевременно напускане на работа. Дали неизпълнението на трудовите задължения е извършено умишлено или поради небрежност също има съществено значение при определяне тежестта на нарушението.

Поведението на работника или на служителя е също от значение при налагането на наказанието. Ако той вече има наложено дисциплинарно наказание и продължава да нарушава трудовата дисциплина, това е утежняващо обстоятелство. Работодателят трябва да изясни и фактите, при които е извършено нарушението. Може нередовният градски транспорт да е причина за закъснението за работа, но ако работникът идва на работа с кола, това променя нещата.

При всички случаи работодателят е длъжен преди налагането на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

Ако наложеното наказание бъде оспорено, съдът ще прецени съответствието между неговата тежест и тежестта на извършеното нарушение съобразно всички посочени в закона критерии.

Справка: Чл. 188, чл. 189, ал. 1 и чл. 193 от Кодекса на труда.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола