Печеливши числа от Българския спортен тотализатор 25 октомври 2009 година:

6 от 49
ПОСТЪПЛЕНИЯ 879915.00 лв.

I ТЕГЛЕНЕ
Числа: 8 , 14 , 31 , 32 , 39 , 45 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.
II гр.(5) 12 по 2898.00лв.
III гр.(4) 900 по 38.60 лв.
IV гр.(3) 20423 по 2.40 лв.
ДЖАКПОТ : 405562.13 лв.

IІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 11 , 13 , 22 , 29 , 37 , 42 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.
II гр.(5) 13 по 2675.10 лв.
III гр.(4) 1116 по 31.20 лв.
IV гр.(3) 22362 по 2.20 лв.
ДЖАКПОТ: 55245.68 лв.

IIІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 6 , 8 , 10 , 22 , 28 , 47 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.
ДЖАКПОТ: 1800547.62 лв.

6 от 42
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 173330.00 лв.

I ТЕГЛЕНЕ
Числа: 12 , 21 , 22 , 24 , 30 , 40 .

ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.
II гр.(5) 7 по 818.40 лв.
III гр.(4) 467 по 16.40 лв.
IV гр.(3) 8459 по 1.00 лв.
ДЖАКПОТ: 86165.47 лв.

IІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 6 , 8 , 10 , 16 , 22 , 37 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.
II гр.(5) 3 по 2590.30 лв.
III гр.(4) 478 по 20.30 лв.
IV гр.(3) 8128 по 1.00 лв.
ДЖАКПОТ: 100000.00 лв.

IIІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 3 , 11 , 17 , 24 , 27 , 39 .

ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.
II гр.(5) 39 по 212.00 лв.
ДЖАКПОТ: 200829.92 лв.

5 от 35
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 187012.80 лв.

I ТЕГЛЕНЕ
Числа: 10 , 23 , 25 , 28 , 33 .

ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 0 по 0.00 лв.
II гр.(4) 207 по 62.70 лв.
III гр.(3) 7420 по 2.10 лв.

II ТЕГЛЕНЕ
Числа:5 , 18 , 19 , 22 , 33 .

ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 2 по 4325.30 лв.
II гр.(4) 282 по 30.70 лв.
III гр.(3) 8602 по 1.30 лв.

IIІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 11 , 17 , 20 , 24 , 32 .

ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 4 по 4325.30 лв.
II гр.(4) 249 по 46.30 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 59041.10 лв.
Позиция: 3 , 6 , 7.
Цифра - фабр.№: 2 , 0 , 1.
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(3) 1 по 14760.30 лв.
II гр.(2) 396 по 37.30 лв.
ДЖАКПОТ:
I-ва гр. 0.00 лв.
II-ра гр. 0.00лв.

ВТОРИ ТОТО ШАНС

Печалба Игра Сериен № Район Адм.район Каса Касиер № Тираж

1 000 лева 6x42 694865032 София София-5 121-005-006 121-317 146 86/2009
1 000 лева 6x42 294204097 Велико Търново Горна Оряховица 126-002-006 126-024 50 86/2009
2 000 лева 6x42 071484263 Враца Мездра 105-004-005 112-241 36 86/2009

1 000 лева 5x35 551450396 Бургас Бургас 102-002-076 102-129 2 86/2009
1 000 лева 5x35 827476822 Благоевград Благоевград 101-001-027 101-018 76 86/2009
5 000 лева 5x35 035823263 Русе Русе-1 117-001-015 117-061 A24 85/2009

2 000 лева 6x49 851484876 София София-1 121-001-026 121-035 28 86/2009
2 000 лева 6x49 995212871 Варна Варна-2 103-002-006 103-244 306 86/2009
Лек автомобил 6x49 295422148 Благоевград Благоевград 101-001-001 101-009 147 86/2009
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола