ВЪПРОС: Във фирмата текат съкращения. Работник на безсрочен договор е в отпуск до края на август. Можем ли да го съкратим, сега като му пратим заповедта по пощата, или трябва да стане, след като се върне на работа ?Б. И., София

ОТГОВОР: Щом работникът ползва законно разрешен отпуск, трябва да изчакате да се върне на работа и след това да му връчите предизвестие за съкращението. Ако не можете да чакате да приключи отпуска, следва да поискате разрешение от Инспекцията по труда, за да извършите съкращението законосъобразно.

Законът изисква към момента на връчване на предизвестието работникът/служителят да е на работа. Няма пречка обаче след връчването му той да ползва законно разрешен отпуск - платен годишен или пък поради болест по време на предизвестието.

Поради съкращение на щата работодателят може да уволни работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск, само с предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай. А ако това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволнява поради съкращаване на щата или при намаляване обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган.

Когато за уволнението се изисква предварителното съгласие на Инспекцията по труда или на синдикален орган и това съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Справка: чл. 328, ал. 1, т. 2, чл. 333 и чл. 344, ал. 3 от Кодекса на труда.


rado243
09.12.2009 10:07:23
0
0

след прочитането на статия във весника "30.07.09 Предизвестие се връчва, след като изтече отпускът автор: Труд," се консултирах с Инспекция по труда-Варна и там с лека насмешка ми бе казано ,че това не е вярно.След четене на доста дискусии в интернет пространството и аз съм на раздвоено мнение.Възможно ли е този казус да се решява само в съда. Казуса е следния-връчване на предизвестието на третия ден след започването на полагаемия платен годишен отпускРЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола