Европейската космическа агенция (ЕКА) публикува най-"древния" портрет на Вселената. Става дума за неин "отпечатък" миг след Големия взрив.

Учените уточняват, че този "миг" всъщност са 380 000 години. За мащабите на Вселената това може да бъде прието за космически секунди.

Изображението е най-детайлизираният резултат от обработката на данните, събрани от орбиталната обсерватория "Планк". С помощта на своите свръхчувствителни прибори тя изследва космическото микровълново фоново лъчение, наричано още реликтово.

Обсерваторията беше изстреляна през 2009 година. От средата на 2010 година тя изпраща изображения и информация.

"Оранжевите петна и сините петна - това са участъци с повече и по-малко плътна материя, разпознаваеми по лъчението - кава Ян Таубер, участник в проекта "Планк", пред "Евронюз" - Така е било в самото начало. С времето те са се развивали, превдръщайки се някъде в още по-плътни, а другаде - губейки плътност. По-късно от плътните части се образували звездите, след това звездите формирали галактики."

В първия миг след своето раждане Вселената се намирала в състояние на кварк-глюонна плазма - с други думи, представлявала гъст "бульон" от протони, електрони и фотони, които си взаимодействали при температура от 2700 градуса.

Когато протоните и електроните се обединили, формирайки атомите на водорода, се освободила тази светлина, което показва картата.

Благодарение на данните от "Планк" учените успели да изяснят, че Вселената е по-стара, отколкото се смяташе досега - на 13,82 милиарда години вместо на 13,7 милиарда. За тяхна почуда се оказало също, че тя се разширява по-бавно, отколкото смятали досега.

Освен това било установено, че тайнствената тъмна материя представлява 26,8% от Вселената. това е почти с една пета повече от досегашните представи.

Видимата част на Вселената - планети, звезди и галактики, представляват едва 4,9%.

Ян Таубер признава, че за някои от нещата, които установили с помощта на орбиталната обсерватория, още няма обяснение: "Установихме, че на картата има участници, които се държат, не както сме очаквали. Например така нареченото хлядно петно - участък, където температурата на лъчение е по-ниска. Уставохме, че в този район сигналът отслабва, което означава, че има някаква аномалия. това значи, че нашата теория още не е универсална."

 
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола