Числа, печалби и постъпления от тиражите на Българския
спортен тотализатор:

ТОТО 2
6 от 49

ПОСТЪПЛЕНИЯ 387561.00 лв.

I ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 6 , 13 , 24 , 27 , 28 , 44
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 8 по 1883.10лв.

III гр.(4) 800 по 18.80 лв.

IV гр.(3) 14376 по 1.50 лв.

ДЖАКПОТ: 71180.59 лв.

II ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 4 , 11 , 24 , 43 , 44 , 46
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 7 по 2152.10 лв.

III гр.(4) 664 по 22.70 лв.

IV гр.(3) 11631 по 1.80 лв.

ДЖАКПОТ: 20772.90 лв.

III ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 7 , 11 , 12 , 19 , 38 , 40
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

ДЖАКПОТ: 627302.86 лв.

6 от 42
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 139735.00 лв.

I ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 3 , 5 , 15 , 21 , 37 , 38

ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 5 по 1262.30 лв.

III гр.(4) 402 по 19.60 лв.

IV гр.(3) 6510 по 1.00 лв

ДЖАКПОТ: 100000.00 лв.

II ТЕГЛЕНЕ:

Числа: 11 , 20 , 21 , 30 , 31 , 38
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 15 по 424.50 лв.

III гр.(4) 389 по 20.50 лв.

IV гр.(3) 6369 по 1.00 лв

ДЖАКПОТ: 100000.00 лв.

III ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 7 , 22 , 26 , 27 , 36 , 41
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 5 по 1337.40 лв.

ДЖАКПОТ: 72564.48 лв.

5 от 35
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 149069.40 лв.

I ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 11 , 18 , 27 , 29 , 30
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 0 по 0.00 лв.

II гр.(4) 248 по 42.10 лв.

III гр.(3) 6916 по 1.80 лв.

II ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 14 , 16 , 19 , 28 , 33
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 2 по 3476.70 лв.

II гр.(4) 304 по 22.90 лв.

III гр.(3) 7170 по 1.30 лв.

III ТЕГЛЕНЕ:
Числа: 3 , 7 , 21 , 33 , 35
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 4 по 3476.70 лв.

II гр.(4) 414 по 22.40 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 35907.30 лв.

Позиция: 1 , 2 , 3
Цифра: 1 , 7 , 7
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(3) 21 по 427.50 лв.

II гр.(2) 1792 по 5.00 лв.

ДЖАКПОТ:
I-ва гр. 0.00 лв.
II-ра гр. 0.00лв.


asana
15.11.2009 22:05:04
0
0

asd asd asd sad s

ivaylo nakov
30.12.2009 19:07:09
0
0

zelaia da igraia

ivaylo nakov
30.12.2009 19:12:33
0
0

zelaia da igraiaРЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола