ВЪПРОС: Работя по външно съвместителство на трудов договор за 4 часа дневно. Имам ли право на отпуск по този договор и на колко дни. На основната месторабота отпускът ми е 20 дни и затова искам да знам мога ли да си взема едновременно отпуск и от другата фирма.

Р. Христов, гр. Видин

ОТГОВОР: Имате право на редовен платен годишен отпуск и по трудовия договор за външно съвместителство. След като работите по 4 часа дневно по втория договор, отпускът ви се полага в пълния размер за длъжността или за работата, която изпълнявате. Можете да поискате разрешаването на отпуските с писмени молби до двамата работодатели, за да ги ползвате едновременно.

Работникът или служителят може да сключва трудови договори за извършване на работа извън установеното за него работно време по основния трудов договор (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния трудов договор по основното му правоотношение.

На общо основание работещият по трудов договор за допълнителен труд по вътрешно или външно съвместителство има право на платен годишен отпуск. Размерът на отпуска е пропорционален на времето, което се признава за трудов стаж по това правоотношение. Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или по няколко трудови правоотношения. Затова ако работното време по втория трудов договор е не по-малко от 4 часа, работникът или служителят има право на редовен платен годишен отпуск в пълен размер за заеманата длъжност. За ползването му също се иска писмено разрешение от втория работодател.

Справка: чл.111, чл.173, чл.355 от Кодекса на труда и чл. 23 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.


doverimise
10.09.2009 06:31:41
0
0

Работя на втори трудов договор с 4 четири часово работно време, като управител на ЦСРИ. Основният ми трудов договор е на 6 часа като детска учителка.Въпросът ми е: Тъй като вече съм ползвала отпуктата си по първият трудов договор мога ли сега да позвам-б.а. през месец октомври платеният ми годишин отпуск по втория трудов договор? Димитрина Миленкова -Самоков

Nela Ivanova
29.10.2010 11:04:09
0
0

ползване на отпуск при втори трудов договорРЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола