ВЪПРОС: Има ли право на обезщетение от 6 заплати при пенсиониране служител, който е работил повече от 10 г. при един работодател, бил e съкратен, изкарал е 2 месеца на трудовата борса, след което отново е назначен при същия работодател?

Хр. Св., София

ОТГОВОР: Служителят има право на обезщетение от 6 брутни заплати.

При прекратяване на трудовото правоотношение (ТПО), след като работникът/служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако е работил при същия работодател през последните 10 г. от трудовия му стаж, полага му се обезщетение в размер на брутната заплата за 6 месеца.

Изискването да е работил при същия работодател означава, че е придобил при него последните 10 г. трудов стаж. Тук се включват всички периоди, които се зачитат за стаж за пенсия. Стажът може да е придобит по едно или няколко последователни ТПО със същия работодател със или без интервал помежду им. Няма значение дали работникът действително е работил или не. Важното е това време да му се зачита за стаж. Трудовият стаж може да е бил прекъсван например поради уволнение и престой на борсата. Не се зачита за работа при същия работодател обаче, когато лицето примерно по време на неплатен отпуск е било на работа при друг работодател, включително в чужбина.

За работа при същия работодател трябва да се зачитат случаите на запазване на ТПО при промяна на работодателя при сливане на предприятия; смяна на собственика на предприятието или отдаването му под наем, аренда или на концесия и т.н. При пенсиониране на работниците и служителите, преминали към новия работодател в тези случаи, следва да се плати обезщетение за 6 месеца, стига да имат 10 г. стаж в предприятието общо - преди и след промяната.

Справка: Чл. 123, чл. 123а и чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола