Навърших възраст за пенсия, пресметнах, че имам и достатъчно стаж и отидох да подам документи в Националния осигурителен институт (НОИ), за да започне изплащането на пенсията ми. Служителите там ми поискаха Образци УП 3 и УП 2, за да определят осигурителния стаж и доход и оттам и размера на пенсията ми. Когато отидох в една от предишните си местоработи, за да ми бъдат издадени документите, ми обясниха, че дружеството е с нов собственик. Други пък ми казаха, че е ликвидирано, като всички бяха единодушни, че не разполагат с каквито и да било документи. Нямало изплащателни ведомости, нито други документи, с които да мога да докажа стажа си. Какво да правя?
П. Господинова

Ситуацията, в която е изпаднала нашата читателка, се случва на все повече хора. При динамичните условия през последните 20 години много фирми бяха създадени и след година-две прекратиха съществуването си. Тези дружества обаче имат служители, а те все някога трябва да се пенсионират. Търсенето на документите – т. нар. УП 2 и УП 3, е истинско ходене по мъките за много от тях. Затова “Труд” помоли адвокат Александър Сеизов да разясни правата на служителите и задълженията на работодателите.

Работодателят е длъжен да съставя и съхранява всички документи, свързани с възникването, промяната и прекратяването на трудовите правоотношения с неговите служители. Това включва и изплащателните ведомости. Той трябва да пази всички разходооправдателни документи, с които се установяват размерът на получаваното от работника трудово възнаграждение, както и на осигурителните му доход и стаж.
Освен това законът (чл.5, ал.7 от Кодекса за социалното осигуряване) задължава работодателя да издаде документи, установяващи осигурителния стаж и доход, при поискване от служителя.

Това означава, че работодателят, при който сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а и всеки друг, при който сте работили през годините, е длъжен да ви издаде необходимите документи за пред НОИ. Това са Удостоверението за осигурителен доход (УП 2) и Удостоверението за осигурителния стаж (УП 3), както и трудовата книжка, която той трябва да оформи.

Усложненията за работниците настъпват, когато фирмата е прекратила дейността си.
Тук има две хипотези. Първата е, когато дружеството просто е престанало да съществува и е било заличено като юридическо лице. Тогава работодателят е длъжен да предаде на Централния държавен архив към Държавна агенция “Архиви” една голяма част от документацията си. Това са разплащателните ведомости с приложени трудови договори, както и заповедите, с които е извършена промяна на трудовото правоотношение. Така бившият служител, който иска да се пенсионира, трябва да потърси данни за стажа и дохода си от Централния държавен архив. Това обаче се отнася за фирмите, които са прекратили дейността си преди 27 декември 2005 г.
Всички, които са работили в дружество, което е ликвидирано след тази дата, трябва да търсят документите, които са им нужни за изплащане на пенсия, в съответното териториално поделение на НОИ. Там въз основа на предадените от работодателя ви ведомости ще се снабдите с Удостоверенията УП 2 и УП 3.

Ситуацията е различна, ако фирмата, в която сте работили, е била купена от друг. Възможно е и дружеството да се е вляло в друга фирма или да се е сляло с трето лице и така да се е образувала нова компания.

Правилото тогава е, че всички документи на старата фирма трябва да се намират при нейния правоприемник. За да ги намери, работникът трябва да разбере кое дружество е новият собственик или пък как се казва компанията, която се е образувала, след като вече несъществуващият му работодател се е слял с друга фирма. Така новообразуваната фирма трябва да пази необходимата документация и да издаде двете удостоверения, които ще са нужни за пенсионирането на бившия служител.
Важно е да се знае, че не всеки работодател има обособен счетоводен отдел. Обикновено компаниите сключват договори със счетоводни фирми. Те поемат изцяло счетоводството на работодателя, включително и всички ведомости, свързани с трудовите договори. В този случай, трябва да установите коя счетоводна фирма обслужва дружеството, в което сте работили и тя ще издаде удостоверенията за осигурителен стаж и доход от негово име.

Ако работодателят откаже да ви издаде нужните документи, или бездейства, ви препоръчваме да се обърнете за съдействие към изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” към Министерството на труда и социалната политика. Можете да потърсите съдействие и от НОИ.

Тези институции ще извършат проверка и ако констатират нарушения на закона, ще издадат задължителни предписания на работодателя. Освен това те могат и да му наложат административна санкция. Обикновено пред заплахата да бъде глобен, работодателят проявява “разбиране” и съставя документите, които са ви нужни за пред НОИ, за да може да започнете да получавате пенсия.

ПОЛЕЗНО

Kандидат-пенсионерът може да декларира, че желае за определени периоди от стажа му да се използват данните от регистъра за осигурените лица. Това може да е полезно, когато за някои месеци след 1 януари 1997 г. липсват данни за осигурителния му доход и стаж, или пък издадените са нередовни. Тогава няма пречка желаещият да се пенсионира да декларира, че иска размерът на пенсията му да бъде определен въз основа на информацията в регистъра на осигурените. Това, разбира се, може да стане, само ако тези данни фигурират в регистъра.  
 

АЛЕКСАНДЪР СЕИЗОВ
адвокат


читател
24.06.2012 15:19:34
0
0

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ЗАЧЕСТИХА ПОДОБНИ СТАТИИ.ВЪВ КРАЯ НА КРАЙЩАТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТ НА ФИРМИТЕ, ОТГОВАРЯ ЕДИНСТВЕНО "Н.О.И."В Н.Р.Б..НЕ Е РЕДНО ДА СЕ РАЗПРАЩАТ ГРАЖДАНИТЕ ДА ТЪРСЯТ И ДА ПРЕДСТАВЯТ РАЗЛИЧНИ "УП-та".РЕДНО Е ЕДИНСТВЕНО ДА СЕ ПО ПОДАДЕ МОЛБА-ОСТАНАЛОТО ВКЛ.И 3-ТЕ НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИ ГОДИНИ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЛУЖЕБНО.ВРЕМЕ Е ЗА ПЪЛНА КОМПЮТЕРИЗАЦИЯ А НЕ ЗА НАПРАЗНО ИЗХАРЧЕНИ ПАРИ.

друг читател
05.03.2013 21:08:27
0
1

Напълно съм съгласна с"читател".това ходене по мъките за документи за пенсиониране го има само в такава феодална държава като България.Никъде в Европа няма такова нещо.Всичко си става автоматично и служебно от съответната отговорна инстанция.

ceceto531
03.03.2014 21:17:38
0
0

Къде мога да открия документите за УП2 от ОбК на ДКМС - Кремиковци?

ceceto531
03.03.2014 21:20:54
0
0

Как се процедира при определяне на пенсията, ако не мога да извадя УП2 за три поредни години, поради не намерени ведомости?РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола