Работя по трудов договор на непълно работно време - 6 часа дневно. Колко дни платен годишен отпуск ми се полагат? М.Д., София

Имате право на платен годишен отпуск в пълен размер като останалите работници и служители в предприятието, които работят на пълно работно време. Платеният годишен отпуск се полага пропорционално на времето, което се зачита за трудов стаж по Кодекса на труда (КТ). А работата по трудов договор на 6-часов работен ден се зачита за пълен трудов стаж.

Според чл. 355 от КТ за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът (служителят) е работил най-малко половината от законно установеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при 5-дневна работна седмица. За 1 г. трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по посочения начин.

Така, ако в предприятието е установено пълно работно време 8 ч. дневно, то за пълен трудов стаж се признава времето, през което се работи 4 и повече часа дневно.

Според чл. 23 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работникът (служителят), който работи през част от законно установеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

 
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола