Служител, възстановен от съда за неправомерно уволнение, иска да се върне на работа, но отделът, в който е бил, е закрит. Как да се върне на старата длъжност?
В. Тошев, София

Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на служител е признато за незаконосъобразно и той е възстановен на заеманата работа, е задължително за изпълнение от работодателя. В конкретния случай, за да бъде възстановено лицето на старата работа, закритата длъжност трябва да бъде възстановена по щатното разписание. В този смисъл има и практика на МТСП - http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=44579.

При възстановяване на служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако се яви в двуседмичен срок от получаване на съобщението за връщане. Този срок може да не бъде спазен по уважителни причини - например заболяване, отсъствие от страната и т. н.

Когато незаконно уволнен служител бъде възстановен на работа и не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към него. Дължат обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.
Освен това длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник, носи и накаказателна отговорност и се наказва с лишаване от свобода до три години.

Справка: чл. 225, ал. 3 и чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс


ana
09.04.2012 08:28:19
0
0

нова търсачкa като Google предлага 50% от своите доходи Покани да се регистрират безплатно много хора. Всъщност WAZZUB (за разлика от други социални мрежи, които печелят милиарди долари, само защото ние компютърните потребители използваме техните услуги), предлага 50% от своите доходи на тези, които на този стартиращ етап , помогат за създаване на мрежа от потребители. WAZZUB е създадена като експеримент през 2007 г., с над 2,5 милиона долара, вече инвестирани. Това е първата глобална общност, която ще плати на своите потребители , само заради избор си: След регистрацията потвърдете регистрацията в пощата с която се регистрирате. Линк за регистрация: http://signup.wazzub.info/?lrRef=33cf0366РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола