Няма начин всички да са доволни от съдебната власт. Най-малкото защото в съдебните битки винаги има губещи. Затова е предвиден и контролът от горните инстанции.
Но какво да направите, ако съдът бави извън законовите срокове решенията по делата или прокуратурата не се произнася навреме?

А ако имате съмнения за други магистратски нарушения или дори престъпления? Най-лесно е да си кажете, че гарван гарвану око не вади и да се примирите. Правилното решение обаче е да подадете сигнал. Когато се жалите срещу съдия или прокурор, трябва да се въоръжите с търпение, тъй като проверките срещу магистратите обикновено се проточват.

Жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) може да бъде сезиран от всеки. Той не може да се меси в постановените актове, нито да действа като горна инстанция. Но може да провери както хода на дадено дело, така практиката на определен магистрат, без да засяга независимостта му. Право да пуснат жалба имат както гражданите, така и юридическите лица и държавните органи, включително и самите съдии, прокурори и следователи.

Сигналите до ИВСС трябва да са писмени. Те се подават по пощата с обратна разписка на адрес София, п.к. 1000, ул. "Георг Вашингтон" №17. Може да занесете жалбата си и на ръка в сградата на институцията между 10 и 12 ч всеки работен ден. Настоявайте да получите входящ номер.

Засега няма възможност за подаване на сигнал до ИВСС по електронен път. Според правилника за дейността на инспектората, анонимните сигнали се оставят без разглеждане. В практиката му обаче се допускат и отклонения от това правило, когато става дума за достатъчно сериозна жалба.

Добре е в оплакването си да опишете хронологично и ясно всички факти, които са ви известни. По възможност включете имената на магистратите и номера на преписки и дела. Приложете и копия от документите, с които разполагате. Ако ИВСС констатира, че въпросът, с който сте го сезирали, не е от неговата компетентност, той препраща казуса на съответния орган, който може да го разгледа. Жалбоподателят се известява за това.
Ако инспекторите приемат, че съдия, прокурор или следовател е допуснал нарушение, те го предлагат за наказание на Висшия съдебен съвет. Най-тежката санкция срещу магистратите е дисциплинарното им уволнение.

До етичната комисия

Висшият съдебен съвет има комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" (КПЕПК). Тя може да прави проверки по конкретни сигнали и жалби, да инициира дисциплинарни дела срещу магистрати, както и да сезира други компетентни органи. Анонимни сигнали не се приемат. Не се разглеждат и молби по висящи дела.
Адресът на Висшия съдебен съвет е София, п.к. 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 12. Жалба може да подадете и онлайн през сайта на Висшия съдебен съвет http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm като изберете рубриката "Превенция на корупцията".

Можете да пуснете сигнала и на имейл vss-antikorupcia@delbg.
com. И тук важи правилото да сте максимално точни и изчерпателни и ако имате документи, да ги сканирате и приложите.

Към всеки орган на съдебната власт действат и помощни етични комисии, които разглеждат сигнали за нарушаване на етичните правила. Техните правомощия се изчерпват с това да констатират нередност и да сигнализират административния ръководител или ВСС.

Във всеки съд и прокуратура на видно място трябва да има и пощенска кутия, в която могат да се подават жалби. Ако става дума за действия на прокурор, можете да подадете сигнала си в деловодството на по-горестоящата прокуратура (окръжна за районните, апелативна за окръжните и върховна за апелативните) или по електронната поща на prb@prb.bg.

Сигнали за престъпления

Във всеки случай, когато се усъмните, че някой магистрат е извършил престъпление, трябва да сезирате за това МВР или прокуратурата. Можете да го направите и дори да не сте жертвата на посегателството. Препоръчително е сигналът да е писмен и да съдържа пълните данни на подателя - трите имена, адрес за призоваване, телефон за контакт и подпис. Добре е да опишете подробно проблема. Анонимните съобщения не могат да послужат за старт на разследване.

Сигналът може да бъде пратен и по пощата. Всяка жалба има входящ номер, по който лесно и бързо можете да правите справки за движението . Можете да се обърнете към прокуратурата, която се намира най-близо до вас. Обвинителите служебно следят коя е компетентната прокуратура и ще препратят сигнала ви там. Можете да се ожалите и директно при главния прокурор. Той обаче не решава преписки и сигналът ще бъде препратен до компетентната прокуратура, което на практика ще го забави.

По закон съдиите и прокурорите се разследват от Софийската градска прокуратура. Няма пречка обаче да подадете сигнала си в която и да е структура на държавното обвинение и той ще бъде препратен в София. По жалби срещу магистрати работи и отдел Инспекторат на Върховната касационна прокуратура.

За съдебните изпълнители и нотариусите

Дейността на държавните и частните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията се проверява от Инспектората на министъра на правосъдието.

Гражданите и фирмите могат да се оплачат от частен съдебен изпълнител и на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Ако съветът прецени, че има основания за образуване на дисциплинарно производство, случаят се пренасочва към дисциплинарната комисия, която го разглежда и се произнася до месец.

Подобна е ситуацията и при нотариусите. Макар и частни лица, те изпълняват държавни функции. За техни нарушения може да сезирате министъра на правосъдието или Съвета на нотариусите.

Важно е да се знае, че частните изпълнители и нотариусите носят и имуществена отговорност за виновно причинени вреди с неправомерно поведение. За това те имат и професионална застраховка.

Разбира се, при съмнения, че съдебен изпълнител или нотариус е извършил престъпление, трябва да сезирате прокуратурата или МВР.


Хан Крум
04.04.2012 22:57:25
0
0

Не си губете времето-направо пишете на арменския по.От него има по-голяма вероятност да получите помощ,съчуствие и разбиране...

stolicanin
06.04.2012 11:24:01
0
0

Определено коментиращият преди мен не е прав.Мой клиент подаде жалба до въпросната инстанция и остана поразен от акуратността и действията и.Чрез поставени лица в МВР неговото семейство бе обругано ,обидено в жълтите медии поради скалъпено дело на член от семейството му.И какво се оказа разочарованието му когато разбра ,за това има и РЕШЕНИЕ за неправомерни действия на служители ,не на ТЕМИДА а на разследващи ,полицай и служители на ГДБОП "подхвърлили"поредната "информация"на лични данни ,фотоси ,адреси на цялото му семейство с една единствена цел,да предизвикат НАТИСК ,уж "обществен",но забележете чрез мръсните жълти медии /а ние знаем на кого са те/като се явяват в ролята на "съдии"и обвиняват за да оправдаят своите неконституционни действия или бездействия!Да видим Европейския СЪД какво ще се произнесе.Всеки случай няма да е в полза на тази корумпирана полицейщина,срещу която Цветанов е безсилен! А обществото,на какво мнение е?

родител
11.04.2012 13:38:36
0
0

Четох някъде ,че полицай се оплакал за отправена закана към него и съдът уважил оплакването.Но ако съпругата ви е била заплашвана от полицая без да има основание за това ,на кого да се оплачете?Преди две години наша близка беше малтретирана от районен полицай отІV-то столично РПУ ,да си затваря устата по адрес на една бизнес хулиганка.Полицаят си е още на работа ,а хулиганката дерибейства край нейния дом.На кого да се оплачи клетата жена?РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола