Смених си работата. В старата фирма съм използвала 8 дни от платения отпуск за 2012 г. Колко отпуск имам на новата?

Е. Димитрова от София

Размерът на платения отпуск, на който ще имате право за 2012 г., зависи от това колко дни платена почивка по договор сте имали право при стария работодател и колко отпуск ви се полага при новия. Например, ако при стария работодател отпускът е бил 20 работни дни за годината и сте използвали 8 от тях, а при следващия уговорената отпуска е 26 работни дни, на новата работа ще имате право на 18 дни платен отпуск за 2012 г.

При постъпване на работа за първи път служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Ако трудовото правоотношение се прекрати преди това, работникът има право на обезщетение за неползвания платен годишен отпуск.

При преминаване на работник и служител с придобито право на отпуск на работа в друго предприятие, за календарната година на постъпването той ползва отпуск пропорционално на прослужените месеци в това предприятие.

Справка: чл. 155 от Кодекса на труда, чл. 33 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.


крина
04.04.2012 08:49:32
0
0

това не го знаех

фреди
04.04.2012 08:49:58
0
0

логично,колко да има

ana
04.04.2012 09:10:09
0
0

нова търсачкa като Google предлага 50% от своите доходи Покани да се регистрират безплатно много хора. Всъщност WAZZUB (за разлика от други социални мрежи, които печелят милиарди долари, само защото ние компютърните потребители използваме техните услуги), предлага 50% от своите доходи на тези, които на този стартиращ етап , помогат за създаване на мрежа от потребители. WAZZUB е създадена като експеримент през 2007 г., с над 2,5 милиона долара, вече инвестирани. Това е първата глобална общност, която ще плати на своите потребители , само заради избор си: WAZZUB като тяхна първа страница (HOMEPAGE). Линк за регистрация: http://signup.wazzub.info/?lrRef=33cf0366 Който се запише след 9 април 2012 г. няма да получава печалба!РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола