Какво става, ако някой навърши пенсионна възраст, но не му достига осигурителен стаж, за да може да се пенсионира? Ще трябва ли да работи, докато натрупа липсващия стаж, и така да не може да се пенсионира до 70- или 75-годишна възраст? Кога ще получи право на пенсия и колко ще му плаща Националният осигурителен институт (НОИ)?

Това са въпроси, задавани от много хора, които през последните 20 години на преход останаха без работа или бяха принудени да работят “на черно” без осигуровки. На тях им липсва стаж и въпреки че са навършили възрастта за пенсиониране, нямат право на пенсия.

Всъщност те не отговарят на условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), който определя кога възниква правото на пенсия за стаж и възраст.

А изискванията за тази пенсия са: за жените - 60 навършени години и 34 години осигурителен стаж, а за мъжете - 63 навършени години и 37 години стаж. През последните години обаче законодателството непрекъснато се променя и тенденцията е за все по-ускорено нарастване на стажа и възрастта.

В момента КСО предвижда, че възрастта за пенсиониране ще започне да расте от 31 декември 2020 г. с по 6 месеца всяка година, докато стане 63 години за жените и 65 години за мъжете. Очакванията обаче са възрастта да започне да се увеличава още от догодина.

В Народното събрание беше внесен проектозакон, който макар още да не е приет, предвижда именно това. Заявените намерения са пенсионната възраст да се вдига с по 4 месеца годишно от 2012 г. докато стане 63 години за жените и 65 години за мъжете.

Това обаче не е всичко, защото ще расте не само възрастта, а и стажът. От догодина той се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца. И така, докато стажът за пенсия стане 37 години за жените и 40 години за мъжете.

При тази динамика много хора се оказват в ситуация да догонват изискванията за стаж и дори може никога да не ги изпълнят. За тях законодателят е предвидил възможност да се пенсионират, ако имат поне 15 години стаж.

Стажът им обаче трябва да е т. нар. действителен осигурителен стаж. Това означава, че тези поне 15 години трябва наистина да са изработени, а да не се допълват например с времето за отпуск за отглеждане на дете, или да са “купени”.

Според действащите текстове в КСО хората с недостигащ стаж ще получат право на пенсия, когато навършат 65 години. Възрастта е еднаква за мъжете и за жените. В парламента обаче има проект, който предвижда след 31 декември 2011 г. възрастта да расте с по 4 месеца всяка година, докато стигне 67 години.

Пенсията се изчислява както тази за осигурителен стаж и възраст (виж по-долу).Тя обаче не може да бъде по-малка от 85% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. А минималната пенсия се определя със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). Тази година тя е 136,08 лв. (чл. 9 от ЗБДОО за 2011 г.).

Така пенсията, която се придобива на 65-годишна възраст и за 15 години осигурителен стаж, през 2011 година не може да бъде по-малко от 115,66 лв. Важна възможност за хората, които са навършили възрастта за пенсиониране, но не им достига стаж, е да си “купят” такъв.

Правилата за това са в чл. 9а в КСО. От 1 януари 2011 г. той урежда зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски. По този ред може да се “купи” стаж за пенсия за времето на студентските години. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на завършилите висше или полувисше образование. Трябва да се знае, че е без значение колко се е проточило студентството на кандидат-пенсионера, тъй като законът му позволява да си “купи” само толкова години стаж, колкото е срокът на обучение, предвиден в учебния план за дадената специалност. “Купуването” всъщност е внасяне на осигуровки за съответния брой години.

Не само хората с над средно образование имат възможност да допълнят осигурителния си стаж. КСО позволява на всички, които са навършили възрастта за пенсиониране, да купят до 5 години, ако не им достигат.

Законът дава възможност на завършилите образователна степен, за която се следва по-малко от 5 години, например бакалаврите, да си “купят” допълнително стаж за разликата до 5 години.

Желаещите да допълнят стажа си трябва да внесат за своя сметка по банков път осигуровки изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО към датата на внасянето на вноските. За тази година като база за изчисляване на вноските се използва минималният осигурителен доход за самоосигуряващите, който е 420 лв. ( чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2011 г.). Така за тази година месечният размер на осигурителната вноска за “купуване” на стаж е 74,76 лв. (17,8% х 420 = 74,76 лв., виж и Указателно писмо № 91-01-8 от 6.01.2011 г. на НОИ).

Правото на пенсия възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски (чл. 9а, ал. 4 от КСО).

Жанет БОГОМИЛОВА

Математика за бъдещи пенсионери

Изчисляването на пенсията не е мисия невъзможна за бъдещия пенсионер. За него са необходими средни математически умения и данни - за доходите на кандидат-пенсионера и за средния осигурителен доход за страната. Последните са достъпни на сайта на НОИ (www.noi.bg)

Започва се с това, че всяка година осигурителен стаж се умножава по 1,1 на сто. Полученото след това се умножава по дохода, от който се изчислява пенсията.Той пък се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Този коефициент се изчислява въз основа на два вида доход. Първият са заплатите от три последователни години преди 1 януари 1997 г., по избор на кандидат-пенсионера. Вторият е целият му осигурителен доход след тази дата.

За да се изчисли индивидуалният коефициент, трябва да се определят:

1. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от НОИ;

2. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

Всяко от тези съотношения се умножава по броя на месеците, за които то е установено. А след това сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода.


Ванюша Димитрова
12.12.2011 11:48:25
0
0

Здравейте! Искам да споделя,че не мога да се пенсионирам като учителка въпреки,че имам27 години стаж и съм на 60 години.Съкратиха ме поради закриване на училището през 2003год.Една година бях на борсата и не съм работила друга работа.Мога да бъда само учителка,но няма работа.Мога ли някога да се пенсионирам? Благодаря!

MARIYA
31.12.2011 20:22:36
0
0

Навърших 60 год на 30 август но не ми стига стаж 4 год тъй като продадоха БТК и ни накараха да напуснем имам 2 платени борси и нямя работа дори по програмата Помощ прш пенсиониране имам 100лв вдовишки.Ще мога ли някога / до кога ще догонвам/ да се пенсионирам?

Aнастас
02.03.2012 17:23:38
0
0

Казвам се Атанас роден съм на 27.09.46 год и 2011год. навърших 65 год.имам 20 год. стаж кога ще се пенсионирам ?

павлинка ангелова найденова
01.07.2012 13:01:22
0
0

През 2013 година навършвам 60г.Имам 29 години стаж.Мога ли да се пенсионирам?

Николова
06.07.2012 20:11:42
0
0

На 2.09.2012 г. навършвам 60 години.Имам двадесет годишен трудов стаж.Мога ли да се пенсионирам,след навършване на 60 години и четири месеца-моля пояснете ?

stoil
15.07.2012 21:45:31
0
0

Zdraveita kazvam se Stoil navar6ih 65 godini i imam 16 godini staj mogali dase pensioniram

Гергана Ушева
20.08.2012 15:32:55
0
0

Здравейте!Майка ми е на 65год и има 12 години стаж,каква е възможноста да се пенсионира?БЛАГОДАРЯ!

teodora
10.09.2012 15:37:43
0
0

zdraveite na moqta maika nei dostiga staja sas tri godini kaa moji dase pensionira blagodarqvi predvaritelno

valentina
18.10.2012 14:01:53
0
0

navar6ih 60 godinina na 28 septemvri nemi stiga polovin to4ka polu4ih infarkt i ve4e ne sam goden za rabota kak moga da se pensioniram blagodarqvi predvaritelno.

Константин
02.12.2012 23:40:05
0
0

Здравейте!На 3 юни 1912г. навърших 65 години.От 12 години съм пенсионер по болест.Имам ли право на пенсия по възраст? Преди това имам 32 години трудов стаж.Благодаря!1 2 3

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола